EU:s nya energistrategi ska öka konkurrens

Energi 2020 är EU:s nya strategi som ska minska energiförbrukningen, öka konkurrensen på marknaden, trygga försörjningen och uppnå unionens klimatmål. Här kan du läsa hur.

Efterfrågan på energi väntas stig i höjden när lågkonjunkturen vänder. Syftet med den nya strategin är att förhindra energibrist och stödja den ekonomiska tillväxten. EU-kommissionen planerar att föreslå nya lagar och andra åtgärder det närmaste ett och ett halvt år.

Här är de viktigaste områdena:

* Spara energi. EU ska bli bättre på energieffektivitet inom transport och byggnader. Husägare, hyresvärdar och hyresgäster ska få incitament för renoveringar och andra åtgärder för att spara energi. Myndigheterna ska ha energieffektivitet som ett kriterium när de köper upp varor och tjänster. Bättre energimärkning ska få tillverkarna att ta fram energisnålare produkter.

* Gemensam marknad. Alla hinder för att öppna upp de nationella energimarknaderna ska bort och en gemensam marknad nås senast 2015. Ett modernt europeiskt elnät som sammanlänkar alla länder och kan distribuera energin dit den behövs är tanken. Projekt och bidrag för att uppgradera och bygga ut nätet ska godkännas snabbare. Vindkraft och solenergi ska bättre kopplas samman med nätet för att uppmuntra till fler investeringar i förnybar energi.

* Samverkan om priser. Ökad import och lägre inhemsk produktion bidrar till hårdare konkurrens utifrån när det gäller leverans av olja, gas och kol. Länderna måste samverka och förhandla med leverantörer gemensamt för att ah större förhandlingsmakt.

* Innovation. EU ska starta projekt för att främja energieffektiviteten i städerna, bättre teknik för att lagra el, nya typer av biobränslen och smarta nät som kan distribuera elen med hänsyn till konsumtionsmönstren.

* Konsumentinformation. Kunderna ska kunna göra prisjämförelser och lätt byta leverantör, och leverantörerna måste ge sina kunder tydlig information om räkningen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.