EUs miljöpolitik – Det brister i genomförandet

Besluten tas, men sedan genomförs de inte. En utredning från EU visar att det finns stora brister mellan miljölagstiftningens ambition och hur implementeringen sedan ser ut i medlemsländerna.

EU:s sjätte miljöhandlingsprogram anger en strategisk ram för EU:s miljöpolitik under perioden 2002–2012. Den senaste tioårsperioden har man framgångsrikt kunnat understödja lagstiftningen på flera områden, bland annat när det gäller utvidgningen av Natura 2000, införandet av kemikalielagstiftningen Reach och åtgärder för att motverka klimatförändringar.

Tyvärr har EU-länderna inte varit lika bra på att genomföra de regler som beslutats, enligt en utvärdering från Europeiska kommissionen.

– Medlemsstaterna måste bli bättre på att genomföra EU:s regler, för att täppa till luckan mellan lagstiftningsambitionerna enligt sjätte miljöhandlingsprogrammet och slutresultatet av programmet, konstaterar miljökommissionär Janez Potočnik i ett pressmeddelande.

Man har heller inte lyckats bryta sambandet mellan resursanvändning och ekonomisk tillväxt. Miljöpolitiken under perioden har alltså inte medfört någon minskning av den sammanlagda resursanvändningen.

Sjätte miljöhandlingsprogrammet löper på sitt sista år framöver kommer riktlinjerna för miljöpolitiken att införlivas i Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla.

Kommissionen kommer snart att lägga fram en färdplan för resurseffektivitet, med en vision av ett resurseffektivt Europa 2050.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.