EU:s energidirektiv urvattnat

EU har enats om hur energieffektiviseringsdirektivet ska se ut. Men kritiken dröjde inte länge.
– Uppgörelsen är särskilt svag när det gäller byggsektorn, säger WWF:s klimatexpert.

EU:s mål är att utsläppen av växthusgaser och energianvändningen ska minska med 20 procent till 2020, samtidigt som användningen av förnybar energi ska öka till 20 procent av energianvändningen i EU. Men när EU:s förhandlare under natten mot torsdagen till slut enats om ett energieffektiviseringsdirektiv så har det visat sig vara urvattnat. Bland annat var det tidigare ett uttalat mål att energibolag ska bidra med energibesparingar på motsvarande 1,5 procent av den årliga försäljningen, något som minskades till 1 procent, enligt Reuters. Dessutom gjorde Storbritannien ett tillägg som innebär att tidigare och framtida besparingar kan räknas med, rapporterar Reuters.

I det ursprungliga direktivförslaget från EU-kommissionen fanns det med bestämmelser om att renovera och energieffektivisera offentliga byggnader. Efter förhandlingar vattnades även detta ut. Storbritannien har till exempel undantagit militära byggnader i en lång lista av undantag, skriver Reuters.

Att direktivet urholkats i avseende på energieffektivisering av offentliga byggnader är något som svenska WWF kritiserar. De anser att direktivet misslyckats med att få upp ambitionsnivån så att 20 procentsmålet kan nås.

– Morötterna för att öka ambitionen finns inte längre kvar efter dagens beslut. Uppgörelsen är särskilt svag när det gäller byggsektorn. Nu missar vi en stor potential i alla de hus som slösar med energi och ökar importkostnaderna på bränsle ytterligare. Det belastar ekonomin och vi riskerar att få färre gröna jobb, säger Stefan Henningson, klimatexpert på WWF.

Efter att överenskommelsen om direktivet blev klart så angav EU:s ordförandeland Danmark, genom miljöministern Martin Lidegaard, att man räknar med att 17 procents energieffektivisering nås, skriver TT. WWF menar å sin sida att 9 procent energi kan sparas medan Reuters anger att en sannolik siffra är 15 procent.

Direktivet ska röstas igenom ytterligare EU-instanser innan det är helt spikat, något som beräknas vara klart i september.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.