”EU:s biodrivmedelspolitik är inte miljömässigt eller socialt hållbar”

Biobränsle Förnybartdirektivet är inte långsiktigt hållbart. Det skriver David Harnesk, Lund University Centre for Sustainability Studies, i sin avhandling.

”EU:s biodrivmedelspolitik är inte miljömässigt eller socialt hållbar”

Förnybartdirektivet från EU säger bland annat att andelen förnybara energikällor ska motsvara 10 procent av energianvändningen inom transportsektorn 2020. Direktivet kom 2009. Enligt David Harnesk tillkom förlagorna till direktivet i ett försök att stödja EU:s då krisande energi- och jordbrukssektor.

– Hållbarhetsperspektivet är något som tillkommit i efterhand. Dessutom, som det ser ut idag, kan Förnybartdirektivet faktiskt inte garantera minskade växthusgasutsläpp, samtidigt som vi ser att den totala energianvändningen inom vägtransport inte minskar, säger David Harnesk i ett pressmeddelande.

Han konstaterar att transportsektorn måste energieffektiviseras och att detta kommer i skymundan när fokus ligger på bränsleslag.

– För att systemet ska bli hållbart behövs en kombination av politiska styrmedel som både minskar energianvändningen och ser till samhällets grundläggande behov för transport, säger han.

Här kan du ladda ner avhandlingen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.