Europeiskt patent på gång

EU-kommissionen har lämnat förslag om att skapa ett enhetligt europeiskt patent. En fråga som kan påverka svenska miljöteknikinnovatörer.

Det har varit en segdragen förhandling om att skapa ett enhetligt europeiskt patent, bland annat har frågan om vilket språk man ska kunna söka på blockerat processen. Nu har EU-kommissionen gett svar på tolv medlemsstaters förfrågan, däribland Sverige, om hur man kan komma vidare i frågan. Detta genom att lämna förslag på ett samarbete som ska leda fram till att de nationer som vill fortsätta trots att inte alla 27 EU-länder är med på banan. Förslaget innehåller ramarna för ett frivilligt samarbete. Målet är ett patent som ska kunna sökas av europeiska företagare och innovatörer, oberoende nationalitet. På så sätt missgynnas inte företag i medlemsstater som väljer att stå utanför, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Jag välkomnar varmt kommissionens förslag. Det är glädjande att kommissionen har agerat så snabbt eftersom det visar att frågan är högt prioriterad. Det är också glädjande att så många av EU:s medlemsstater är beredda att stödja ett fördjupat samarbete, vilket är något Sverige har arbetat hårt för. Om vi inte går vidare nu kommer europeiska företagare att stå utan ett konkurrenskraftigt patentsystem under en lång tid framöver, säger handelsminister Ewa Björling.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.