Europa gör inte tillräckligt

Dagens åtgärder för att minska de globala utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser är inte tillräckliga på lång sikt. Det påpekar Europaparlamentet i ett interimsbetänkande.

Ledamöterna konstaterar att medlemsländerna minska växthusgasutsläppen på ett mer ambitiöst sätt för att kunna nå EU:s långsiktiga målsättningar.

Interimbetänkande kommer så småningom att leda till ett slutbetänkande som ska innehålla rekommendationer för EUs framtida klimatpolitik. Det kommer också att omfatta EUs ståndpunkt inför de internationella förhandlingarna kring Kyotoprotokollet.

/p>

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.