EU vill stärka rätten att reparera – så tycker branschen

Cirkulär ekonomi För att komma bort från slit–och-släng-samhället och gå mot en mer cirkulär ekonomi har EU-kommissionen lagt fram ett lagförslag som ska stärka ”rätten att reparera”. Branschorganisationen för rekonditionerad elektronik välkomnar förslaget – men lyfter fem förbättringspunkter.

EU vill stärka rätten att reparera – så tycker branschen

Det var på onsdagen som EU-kommissionen presenterade sitt nya lagförslag som ska stärka konsumenters rätt att reparera prylar som gått sönder. Förslaget, som heter just Right to repair eller rätten att reparera, syftar till att bana vägen mot en cirkulär ekonomi genom att stärka konsumenters rätt att reparera.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Nu sluter en rad aktörer upp bakom branschorganisationen för rekonditionerade elektronikprodukter, European Federation for Refurbishment och tar ställning till förslaget.

Nu sluter en rad aktörer upp bakom branschorganisationen för rekonditionerade elektronikprodukter, European Federation for Refurbishment och tar ställning till förslaget.

Motsvarar inte förväntningarna

Refurbed, som rekonditionerar och säljer elektronik, är en av aktörerna. Kilian Kaminski, vd på bolaget, säger att branschen välkomnar förslaget men att det inte motsvarar dess förväntningar.  

– Även om vi ser de goda avsikterna och kommissionens vilja i att främja rätten till reparation, motsvarar förslaget i sin nuvarande form tyvärr inte våra förväntningar. Det tar upp många viktiga aspekter, men det är inte tillräckligt för att verkligen göra skillnad, säger Kilian Kaminski, grundare av Refurbed i en kommentar.

Vidare säger han att branschen nu kräver att det befintliga förslaget revideras.

Den cirkulära ekonomin kan trots allt bara fungera om alla drar åt samma håll, både på privat, politisk och ekonomisk nivå, tillägger Kilian Kaminski i en kommentar.

Nu lyfter Refurbed fem förbättringsförslag. Bland annat kräver de att ”reparation före utbyte” måste förankras i lagstiftningen, tydligare krav på information och utvidgat producentansvar.

Fakta

5 krav från branschen om EU-förslaget ”rätt att reparera”

  1. För att konsumenterna ska kunna fatta välgrundade köpbeslut måste de få rätt information. En möjlighet skulle kunna vara ett gemensamt EU-reparationsbetyg eller märkning som informerar köparna om huruvida en produkt kan repareras, hur pass lätt eller svårt det är att göra det, och hur mycket det skulle kosta.
  2. Reparationssektorn är underutvecklad eftersom den aldrig har prioriterats. Det måste ändras. För att reparationer ska bli norm behöver vi ekonomiska incitament som gör reparationer överkomliga. Detta kan åstadkommas genom ett utvidgat producentansvar.
  3. Principen ”reparation före utbyte” måste förankras i lagstiftningen. I det här avseendet är det nuvarande förslaget inte tillräckligt starkt, eftersom tillverkarna tillåts ersätta skadade produkter med nya om det är billigare än att reparera dem. Det medför i sin tur att tillverkarna inte behöver anpassa design och utformning av sina produkter. Om det inte är möjligt att reparera produkten bör den istället ersättas med en rekonditionerad produkt.
  4. Det nuvarande förslaget skulle kunna ge tillverkarna ett kvasimonopol på reparationer, eftersom tillverkarna inte är skyldiga att tillgängliggöra nödvändig information och reservdelar tillgängliga för reparationssektorn. Det måste därför till ett förbud mot metoder som hindrar och begränsar reparationer.
  5. Den offentliga sektorn bör gå före i omställningen till en cirkulär ekonomi genom att ställa krav och fastställa mål för användningen av reparerbara och renoverade produkter. Detta kan åstadkommas genom regler för offentlig upphandling.

Källa: Refurbed

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.