EU vill se förbud mot PFAS i brandskum

Kemikalier Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa har nu lagt fram ett förslag på förbud mot PFAS i brandskum. Förbudet är brett och träffar enligt Kemikalieinspektionen alla PFAS i brandskum.

EU vill se förbud mot PFAS i brandskum
Testbed PFAS arbetar också med att utvärdera nya alternativa PFAS-fria släckmedel. Foto: Stock Adobe

PFAS i brandskum ställer till problem med bland annat förorenat dricksvatten. Miljö & Utveckling har tidigare rapporterat om bland annat Ronneby som drabbats av PFAS i dricksvattnet. PFAS är en så kallad evighetskemikalie, vilket betyder att den inte bryts ned i naturen, men nu vill EU se ett förbud mot PFAS i brandskum.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Jag välkomnar detta besked från Echa eftersom PFAS-ämnena är ett så stort miljöproblem, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist i ett uttalande.

Lång process föregår eventuellt förbud mot PFAS i brandskum

Förslaget innebär att PFAS i brandsläckningsskum inte får användas, exporteras eller sättas på marknaden. Närmast ska förslaget bedömas av Rac och Seac, som är Echas två expertkommittéer. Rac gör riskbedömningar och Seac står för den samhällsekonomiska analysen. Det blir också ett offentligt samråd som kommer att vara under sex månader, plus ytterligare två för att hinna ta in synpunkter på Seacs yttrande.

Jenny Ivarsson, Kemikalieinspektionen.

– Baserat på dessa underlag tar EU-kommissionen i sin tur fram ett utkast till lagtext som ska röstas om bland medlemsländerna. Kommissionen har tre månader på sig för detta men det brukar ta längre tid än så. Därför är det svårt att säga exakt när en begränsing kan träda ikraft, förklarar Jenny Ivarsson, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen.

Omfattas alla PFAS eller går det att ersätta de som förbjuds med andra, liknande kemikalier?

– Ja, alla PFAS omfattas av förslaget. Definitionen är i linje med OECDs nya definition av PFAS vilken är mycket bred.

När skulle ett sådant förbud kunna träda ikraft?

– Det är svårt att säga, men en grov uppskattning är år 2024-2025 om processen löper på enligt plan, säger Jenny Ivarsson.

Mindre PFAS i naturen

Det är alltså långt ifrån säkert att det slutliga förbudet kommer att se ut som Echa föreslår idag. Om det skulle gå igenom kan det enligt Echas uppskattningar minska utsläppen av PFAS med mer än 13 000 ton de kommande 30 åren.

Prislappen för anpassning av släckningsutrustning och liknande skulle landa på ungefär sju miljarder euro. Då räknar Echa även med en ökad kostnad för brandsläckningsskum, eftersom de PFAS-fria alternativen bedöms bli dyrare.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.