Så vill EU-kommissionen skjuta upp CSRD

CSRD EU-kommissionen vill skjuta upp delar av kraven i CSRD med två år, i enlighet med Ursula von der Leyens mål att minska rapporteringskraven med 25 procent.

Så vill EU-kommissionen skjuta upp CSRD
I arbetsprogrammet för 2024 föreslås åtgärder för att förenkla rapporteringen.

EU-kommissionen planerar att skjuta upp delar av kraven i CSRD, inklusive de som rör sektorspecifika standarder och hållbarhetsrapportering från företag utanför EU.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Detta blev känt i samband med att kommissionen släppte sitt arbetsprogram för 2024, där de beskriver de planerade åtgärderna för det kommande året. Ett av huvudmålen i detta program handlar om att minska de krav som företag måste uppfylla när det kommer till rapportering.

Kommissionens strategi för långsiktig konkurrenskraft innebär att de vill minska rapporteringsbördan för företagen med 25 procent – utan att äventyra målen för de olika initiativen.

Inom arbetsprogrammet för 2024 föreslås åtgärder som syftar till att göra rapporteringen enklare, till exempel genom att minska dubbla krav, minska antalet företag som påverkas och öka användningen av digitala lösningar.

De viktigaste förslagen handlar om att skjuta upp antagandet av de sektorspecifika europeiska standarderna för hållbarhetsrapportering (CSRD) med två år och att ändra vilka företag som omfattas av Redovisningsdirektivet och Benchmark Regulation.

Nästa steg

Kommissionen kommer nu att samarbeta med Europaparlamentet och Europeiska rådet för att snabbt nå överenskommelser före slutet av den här kommissionens mandatperiod. Parallellt kommer man att fortsätta sina samråd med företag, inklusive genom SME-enkätens nätverk, medlemsstaternas experter och andra intressenter, för att identifiera särskilt utmanande frågor och områden som bör prioriteras.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.