EU vill faroklassa nya ämnen enligt CLP – Ikem kritiskt

Kemikalier EU vill öka kraven på information om farliga ämnen i kemikaliska produkter och inkludera bland annat hormonstörande ämnen. Ändringarna sker i lagstiftningen CLP, och branschorganisationen Ikem varnar för att effekterna kan bli stora för industrin.

EU vill faroklassa nya ämnen enligt CLP – Ikem kritiskt
Nya ämnen kan komma att faroklassas enligt CLP.

Genom att utöka CLP-förordningen vill EU ge konsumenter och andra bättre kunskap om vilka ämnen som finns i olika kemikalier. Det handlar om att utöka CLP med fyra nya så kallade faroklasser. Förslaget är nu ute på ett sista samråd och EU hoppas kunna verkställa det redan till årsskiftet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

De ämnen som ska omfattas är hormonstörande eller toxiska, och ämnen som ansamlas i växter och djur. Men också ämnen som är rörliga marken och därmed till exempel kan förorena grundvattnet.

– De ämnena är mycket persistenta och mycket bioackumulerande. Även om de inte är toxiska så misstänker man att de ändå kan orsaka problem. De kan ge effekter på lång sikt även om vi inte kan visa det med befintliga metoder, säger Kerem Yazar, Kemikalieinspektionen.

Osäkert hur många ämnen som omfattas

Men att ta fram informationen är inte så enkelt som det låter. I dagsläget är det ingen som vet hur många ämnen som kommer att omfattas av lagförslaget.

– Det är svårt att förutse, EU-kommissionen uppskattar att det kan röra sig om ett par tusen ämnen, men osäkerheten i de siffrorna är stora. Det finns väldigt många kemiska ämnen på marknaden. I och med att de i dagsläget inte är bedömda inom ramen för CLP är det svårt att veta exakt hur många de kommer att bli.

Hoppas att utvidgningen av CLP ska öka kunskapen

Det är känt att vissa kemikalier innehåller till exempel hormonstörande ämnen, men det är svårt att säga exakt i vilken typ av produkter och i vilken omfattning de förekommer.

– Potentiellt sett kan man tänka sig att de finns i vilken typ av kemiska produkter som helst. Förhoppningsvis får vi bättre kunskap nu i och med att branschen börjar identifiera ämnena och klassificera sina produkter, säger Kerem Yazar.

Kan påverka produktlagstiftningar

Kemiföretagens branschorganisation Ikem är kritiska till förslaget, och framhåller att det kommer att påverka produktlagstiftningar nedströms. Det kan handla om allt från biocider till medicintekniska produkter.

Kristina Neimert Carne.

– Om man introducerar nya faroklasser i CLP är det framför allt i nedströms lagstiftning man kommer att se konsekvenser. En analys som vår bransch gjort visar att så mycket som 12 000 ämnen – hälften av vad som är registrerat i EU – kan påverkas av nya faroklasser i CLP i kombination med det som kallas generisk riskhantering under Reach. Det innebär att mångdubbelt fler branscher och produkter kommer att påverkas, säger Kristina Neimert Carne, som är sakkunnig i kemikaliefrågor på Ikem.

”Ämnena reglerade redan idag”

Hon ifrågasätter att förändringen skulle ge en bättre miljö.

– Nya faroklasser under CLP leder inte heller nödvändigtvis till ett ökat skydd för hälsa och miljö, eftersom de ämnen som skulle komma ifråga för ny klassificering redan är reglerade idag. Då riskerar både industri och myndigheter att lägga resurser på fel ställe, och inte på de ämnen eller användningar som behöver ses över eller substitueras, säger hon.

Utanför det befintliga systemet

Om förslaget blir verklighet kommer det att gälla för kemikalier. Det är målarfärg, rengöringsmedel och liknande som omfattas. Sådana förpackningar där vi redan idag är vana att se små vit-röd-svarta symboler, eller piktogram som de heter. Några piktogram blir det dock inte för de nya klasserna.

– Piktogrammen ligger i FN:s system för harmoniserad klassificering och märkning, det är ett globalt system. Nu vill EU gå före och sedan försöka få in de här fyra faroklasserna globalt, men vi hade gärna sett att man skulle ha piktogram för de nya faroklasserna redan nu. De är en mycket viktig del av märkningen, förklarar Kerem Yazar.

Det här handlar ju bara om information, inte om något förbud. Vad har det för betydelse?

– Det är en pusselbit i arbetet med att skydda hälsa och miljö. Så det är en jättestor vinst att man identifierar ämnen och sedan märker produkterna så att informationen kommer ut. Man kan tänka sig att det till viss del även kan driva substitution, dvs att företag väljer att ändra innehållet i vissa produkter och att till exempel konsumenter väljer bort vissa produkter som har den här märkningen. Dessutom skulle klassificeringar i CLP på sikt kunna ge följdeffekter i andra lagstiftningar som kan leda till riskminskningsåtgärder eller förbud av de här ämnena, säger Kerem Yazar.

Lagstiftningen är tänkt att gälla alla kemiska produkter som sätts på marknaden i EU, det vill säga kemiska ämnen och blandningar av kemiska ämnen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.