EU viker sig inte i patentfrågan

En stor fråga i klimatförhandlingarna är teknologiöverföring och därmed patent. Industri- och utvecklingsländer har här helt olika uppfattningar men EU kommer inte att vika sig.

Idag börjar klimatmötet i Köpenhamn. En av de stora frågorna handlar om teknik och teknologiöverföring där utvecklingsländerna och industriländerna har helt olika tolkningar. Utvecklingsländerna tolkar det som att de ska få fri tillgång till både kunskap och hårdvara. Industriländerna menar att överföringen måste baseras på bland annat landets nationella klimatplaner och koldioxidmål. Utvecklingsländerna vill också häva patent och immaterialrätt för att de själva ska kunna driva utvecklingen. Industriländerna menar istället att slopad patenträtt kommer att stanna utvecklingen av nya innovationer.

En EU-patent

I fredags enades också EU om huvuddragen för en gemensam EU-patent och en gemensam europeisk patentdomstol. Syftet är att förstärka innovationsmöjligheterna genom att göra det enklare och billigare för företagen och nu ska Europaparlamentet ta ställning till förslaget.

Men en enad patenträtt i EU ger också tydliga signaler om att man inte kommer att vika sig i förhandlingarna. Och Fredrik von Malmborg, departementsekreterare på näringsdepartementet och EUs koordinator för immaterialrättsfrågor i förhandlingarna, menar att patentfrågan inte kommer att lösas i Köpenhamn.

– Det kommer inte att bli någon kompromiss då vi ligger för långt ifrån varandra. Men ett avtal hänger inte på den frågan eftersom det inte är en egen punkt i förhandlingarna, utan ligger inom ramen för överföring och utveckling av teknik, säger Fredrik von Malmborg.

Ge och ta

Han påpekar dessutom att man i Köpenhamn är inställd på en politiskt bindande överenskommelse med ramar och tidsplan för att sedan nå detaljer. Och att det antagligen bara blir svepande drag inom teknikfrågan.

– Kommer man framåt i finansieringsfrågan tror jag att mycket kommer att falla på plats. Alla frågor inom förhandlingarna hänger ihop och det är först i slutskedet som man kommer att nå resultat då det handlar om att ge och ta.

Enligt Fredrik von Malmborg är det Kina, Indien och Brasilien som drivit patentfrågan. Nu har de dock tonat ner sina röster och istället är det länder som Bolivia, Venezuela och vissa länder i Afrika som nämner det i förhandlingarna.

– Det behöver dock inte betyda att de ändrat sig i frågan, utan att de skickar fram mindre länder som får slåss.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.