EU-utskott: Små och medelstora företag undantas från due diligence-lagen

Hållbarhet Efter tuffa förhandlingar har nu EU:s lagstiftare nått en preliminär överenskommelse om hållbarhets-due diligence för företag. Lagstiftarna enades om att inkludera delar av finanssektorn, men undanta små och medelstora företag. Kraven kommer främst att gälla för uppströmsaktiviteter.

EU-utskott: Små och medelstora företag undantas från due diligence-lagen
Foto: Adobe Stock.

Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDD, handlar om att avkräva europeiska bolag ett större ansvar för sin värdekedja. Enligt direktivet kommer bolag att bli skyldiga att se över värdekedjan och identifiera och vidta åtgärder om det finns någon negativ påverkan på mänskliga rättigheter eller miljön.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Direktivet presenterades av EU-kommissionen i februari 2022 och sedan dess har detaljerna diskuterats flitigt. En av de mest omdiskuterade frågorna har varit om direktivet ska gälla för finanssektorn – och efter en omröstning på tisdagen i EU-parlamentets utskott för rättsliga frågor har man nu nått en preliminär överenskommelse.

Enligt överenskommelsen, som EU-parlamentet slutgiltigt ska rösta om i början av juni, ska direktivet inkludera institutionella investerare och kapitalförvaltare. Däremot ska pensionsfonder, alternativa investeringsfonder, marknadsaktörer och kreditvärderingsinstitut uteslutas.

Små och medelstora företag utesluts

Utöver detaljer kring finanssektorn, kom EU:s lagstiftare överens om att små och medelstora företag, med färre än 250 anställda, ska undantas från kraven. Beslutet motiverades genom att man vill undvika onödig börda för dessa företag.

En annan omdebatterad fråga handlade om huruvida krav på due-diligence inte bara ska gälla uppströms i leverantörskedjorna, utan även nedströms. Det vill säga hur användning av produkterna påverkar konsumenterna. Överenskommelsen landade i att kraven främst ska gälla för uppströmsaktiviteter.

Blandade reaktioner bland organisationer

Flera välgörenhets – och miljöorganisationer är besvikna över att man inte gick längre, framför allt när det kommer till att endast inkludera delar av finanssektorn. Bland annat uppmanar Isabella Ritter, policyansvarig på välgörenhetsorganisationen ShareActions, EU-parlamentet att ompröva beslutet i nästa steg.

– Med tanke på att finanssektorn har en avgörande roll för att skydda människorna och planeten är det viktigt att finansinstitutioner fullt ut använder de verktyg som är tillgängliga för dem för att vidta åtgärder mot miljöskador och kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi behöver ett regelverk som kommer att uppnå detta, med det som nu har röstats igenom går inte tillräckligt långt, säger hon i en kommentar.

World Benchmarking Alliance, en ideell organisation som rankar världens företag utifrån deras bidrag till hållbar utveckling, är däremot positiva.

– Vår forskning visar att finanssektorn släpar efter andra sektorer och resultatet av denna omröstning, om den omvandlas till lag, kan driva finanssektorn från att vara eftersläpande till högsta toppen, säger Richard Gardiner, chef för EU-politik i en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.