EU tillåter Sverige att stödja vågenergi

139 miljoner kronor. Så mycket får Sverige nu investera i en demonstrationsanläggning för vågenergi sedan EU gett sitt tillstånd.

Europeiska kommissionen konstaterar att det inte går att få tillräckligt med finansiering till vågkraftsprojektet via finansmarknaden eftersom det är ett riskfyllt och komplicerat projekt. Dessutom anser kommissionen att projektet troligen kommer medföra bättre miljöskydd och tryggare energiförsörjning.

– Projektet kommer att bidra till att vi uppnår EU:s mål rörande forskning och utveckling, klimatförändringar och energi, sade Joaquín Almunia, Europeiska kommissionens vice ordförande.

– Det är ett glädjande besked. Att främja och utveckla ny energiteknik är mycket väsentligt för att kunna nå våra uppställda klimatmål. Vågkrafttekniken är mycket intressant och har stor utvecklingspotential, säger it- och energiministern Anna-Karin Hatt.

Projektet går ut på att producera cirka 420 vågenergiomvandlare som sedan driftsätts och utvärderas i havet nordväst om Smögen. Det statliga stödet på 139 miljoner kronor täcker cirka 40 procent av den beräknade projektkostnaden.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.