EU: Sverige sämst på energieffektivisering  

Energi Sverige har tillsammans med Slovakien lägst ambitioner för energieffektivisering. Nu kräver EU att Sverige tänker om. Det konstaterar Naturskyddsföreningen baserat på en genomgång av Sveriges och EU:s planer för att minska energianvändningen.

EU: Sverige sämst på energieffektivisering  
EU ger tummen ner tlll Sveriges planer för energieffektivisering, enligt Naturskyddsföreningen. Foto: Adobe Stock.

Den totala energianvändningen behöver minska kraftigt fram till 2030, enligt EU:s nya energieffektiviseringsdirektiv, EED. Just nu håller EU-länderna på att besluta om nationella mål och planer om hur de ska leva upp till EU:s krav.

Sverige regering har skickat in sin plan, men får rött ljus av EU-kommissionen som tillbakavisar planen. Enligt kommissionen behöver energianvändningen i Sverige minska med nästan 20 procent. Regeringens plan är långt ifrån det målet, och Sverige har tillsammans med Slovakien lägst ambitioner i EU vad gäller energieffektivisering.

Det konstaterar Naturskyddsföreningen, som tittat närmare på Sveriges plan och EU:s svar. Om inte Sverige rättar sitt mål skriver kommissionen att de kommer ”föreslå åtgärder och utöva sina befogenheter på unionsnivå”, enligt Naturskyddsföreningen.

– Sverige har näst högst energianvändning i EU, och har enligt EU-kommissionen också lägst ambitioner i EU vad gäller mål för energieffektivisering, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningens i en kommentar.

Naturskyddsföreningen menar att Sverige borde ta efter EU-länder som Frankrike och Tyskland. De har lagstiftning och planer för att dra ner på energianvändningen med 22 respektive 19 procent.

– Den svenska regeringen har hittills visat lite intresse för energieffektivisering, men det här visar att de behöver tänka om. Att EU-kommissionen tillbakavisar Sveriges kompromissförslag med sådan kraft visar tydligt hur låga Sveriges ambitioner är, säger Karin Lexén i en kommentar.  

Regeringen har nu presenterat sin energiproposition. I den presenterar de dock inget nytt mål för energieffektivisering, utan skriver att ”Regeringen avser att återkomma till riksdagen angående revidering av energieffektiviseringsmålet”.

Regeringen skriver också att ”Sveriges nuvarande mål för energieffektivisering är inte anpassat för industrins gröna omställning genom elektrifiering eller till målet om 100 procent fossilfri elproduktion 2040”.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.