EU-svepet: Havsbaserad vindkraft, Sverige bäst på förnybart och straff mot greenwash

EU I EU-svepet kan du läsa om det viktigaste inom klimat – och miljöområdet på EU-nivå.
• Romina Pourmokhtari (L) om EU:s naturrestaureringslag
• Läckt utkast: EU vill införa straff mot greenwash
• Nytt förslag för att främja pollinatörer
• Mål om att fördubbla utbyggnaden av havsbaserad vindkraft
• Sverige bäst i klassen på förnybart

EU-svepet: Havsbaserad vindkraft, Sverige bäst på förnybart och straff mot greenwash
EU-svepet vecka 4. Foto: Adobe Stock.

På måndagen besökte Sveriges klimat – och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) EU:s parlamentets miljöutskott för att presentera Sveriges prioriteringar inom klimat – och miljöområdet under ordförandeskapet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Flera av frågorna i den efterföljande handlade om hur stort inflytande Sverigedemokraterna kommer ha över Sveriges ordförandeskap och EU:s klimatpolitik. Läs vad Romina Pourmokhtari (L) svarade här.

Romina Pourmokhtari (L) om EU:s naturrestaureringslag

Under mötet debatterades också flera andra frågor. Bland annat undrade flera ledamöter över Sveriges inställning till EU:s kommande lag om naturrestaurering. Vissa uttryckte oro över att Sverige inte vill gå tillräckligt långt, medan andra betonade vikten av skogens roll i den gröna omställningen och tryggad livsmedelsförsörjning.

Romina Pourmokhtari (L) klargjorde att lagen är en prioriterad fråga, och att man jobbar för att kunna anta lagstiftningen i juni i år.

– Vi är medvetna om att det finns farhågor vad gäller tryggad livsmedelsförsörjning och skogens viktiga roll, som står i paritet mot naturrestaureringslagen. Samtidigt riskerar vi att förlusten av biologisk mångfald också äventyrar vår livsmedelsförsörjning. Här vill jag lyfta det historiska avtalet från COP15 där vi betonar behovet att öka våra ansträngningar, svarade Romina Pourmokhtari (L).

Vidare meddelade hon att Sverige under har som avsikt att fortsätta och färdigställa delarna i EU:s klimatpaket Fit for 55, samt inleda förhandlingar om bland annat ett certifieringssystem för koldioxidintag, nya koldioxidnormer för tunga fordon och starta förberedelserna inför COP28 som i år äger rum i Förenade Arabemiraten.

EU vill införa straff mot greenwash

EU vill införa straff eller ”avskräckande påföljder” för företag som gör vilseledande miljöpåståenden. Det visar ett läckt utkast från EU-kommissionen som nyhetsbyrån Euractiv tagit del av. Förslaget är en del av en ny EU-lag som syftar till att stärka konsumenträtten och få slut på grönmålning. Enligt Euractive väntas lagförslaget att presenteras under de kommande veckorna.

I utkastet skriver kommissionen att 40 procent av de miljöpåståenden som företag gör om sina produkter saknar grund. Lagförslaget går ut på att företag som gör ”gröna påståenden” ska underbygga dessa mot en standardmetod.

Vidare skriver kommissionen att det är EU:s medlemsländer som ska ansvara för att se till att reglerna upprätthålls samt införa ”effektiva, proportionella och avskräckande” straff mot de som bryter mot reglerna.

Nytt förslag för att främja pollinatörer

I veckan presenterade kommissionen ett nytt förslag som ska vända nedgången av pollinatörer. Förslaget innehåller åtgärder som återställande av viktiga livsmiljöer i jordbruksmark, att mildra effekterna av användning av bekämpningsmedel samt förbättra polinatörhabitat i stadsområden.

I sitt förslag vill kommissionen också inrätta ett heltäckande övervakningssystem, förbättra kunskapen om nedgången av pollinatörer samt utveckla stödet till forskning inom området. Förslaget kompletterar EU:s naturrestaureringslag och är en del av EU:s strategi för biologisk mångfald 2030.

Nya mål om havsbaserad vindkraft

EU:s medlemsländer har kommit överens om ett nytt avtal för utbyggnaden av förnybar energi till havs fram till 2050. I avtalet ingår målet om att installera 111 GW för förnybar energiproduktion till slutet av decenniet, vilket är nästan dubbelt så mycket som tidigare fastställts.

Avtalet är en del av den reviderade TEN-E-förordningen, som trädde i kraft i juni förra året. Förordningen syftar till att koppla samman EU-ländernas energiinfrastruktur genom elva elkorridorer, för att främja övergången till förnybar energi.

Sverige bäst i klassen på förnybart

När det kommer till användningen av förnybara energikällor är Sverige överlägset bäst jämfört med alla andra EU-länder. Det visar ny statistik från Eurostat, rapporterar Europaportalen.

Enligt statistiken utgjordes 21,5 procent av all energi som användes i EU under 2021 av förnybara energikällor. Det var en liten minskning jämfört med coronaåret. I Sverige stod dock två tredjedelar av all energi av förnybara energikällor, vilket är överlägset mest inom EU. I statistiken räknas inte kärnkraft som en förnybar energikälla.

Samtidigt visar statistiken att hela EU är långt ifrån målet för andel förnybart till 2030, som ligger på 32 procent. Enligt ett förslag som är på gång ska den andelen ökas till 45 procent, skriver Europaportalen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.