EU-standard ska ge bättre biobränslen

En standard för biobränsle blir en viktig del i att uppfylla EUs mål om förnybar energi. Nu uppmanas industrier, regeringar och icke statliga organisationer att börja använda standarden.

EU vill att industrier, regeringar och icke statliga organisationer ska införa ett certifieringssystem för biobränsle, där oberoende parter granskar produktionskedjan

Att uppmana fler att certifiera sig är en del av hur direktivet om förnybar energi, som börjar tillämpas i december 2010, ska genomföras. Ett biobränsle som ska få en EU-certifiering måste spara minst 35 procent växthusgasutsläpp jämfört med fossila bränslen, en gräns som kommer att höjas till 50 procent 2017 och till 60 procent 2018. Kraven gäller både inhemskt producerat biobränsle och sådant som importeras till EU.

– Under de kommande åren kommer biobränsle att bli ett huvudalternativ till bensin och diesel. Vi måste vara säkra på att biobränslena då verkligen är hållbara och håller hög miljömässig standard, kommenterar Günter Oettinger, energikommissionär.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.