EU sneglar mot 30-procentsmål

Vad krävs för att EU ska kunna minska utsläppen med 30 procent till 2020? Nu ska kommissionen analysera en höjning av klimatambitionen.

EU sneglar mot 30-procentsmål

I ett policydokument som stakar ut EUs väg efter Köpenhamn skriver kommissionen, med klimatkommissionär Connie Hedegaard i spetsen, att den ska göra en analys av vilka konkreta politiska åtgärder som krävs för att klara av en utsläppsminskning på 30 procent istället för dagens mål på 20 procent. Analysen ska vara färdig innan Europeiska rådets möte i juni.

Pengar till u-länderna

När det gäller Köpenhamnsöverenskommelsen, som nyligen även antogs av Kina och Indien, vill kommissionen att dokumentet integreras i de kommande förhandlingarna som drar igång i april i tyska Bonn. Dessutom föreslår kommissionen att EU börjar genomföra Köpenhamnsöverenskommelsen. Det gäller främst åtagandet om snabbstartsbidraget på 2,4 miljarder euro per år, pengar som ska gå till utvecklingsländernas anpassning till klimatförändringar.

Litet hopp

Återigen uttrycks pessimismen inför mötet i Cancun i Mexiko, och kommissionen skriver att ett globalt klimatavtal på grund av stora skillnader mellan länder kan komma att försenas till 2011.

I dokumentet riktas också kritik mot delar i Kyotoprotokollet, däribland att det inom utsläppshandeln har skapats ett stort överskott av tilldelade utsläppsrätter.

– Fler länder måste omfattas av det framtida regelverket. Kyotoprotokollets största svaghet är att dess bindande åtaganden bara omfattar cirka 30% av de globala utsläppen. Överskottet av AAU:s får inte urholka miljönyttan. Dessutom måste regelverket för upptag av koldioxid i skog utvecklas så att det skapas tydliga incitament att skydda skogarnas kollager och öka tillväxten, samtidigt som det säkerställs att reglerna gynnar fortsatt utbyte av fossila bränslen till förmån för biobränslen, kommenterar miljöminister Andreas Carlgren.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.