EU sätter klimatpress på USA

Under gårdagens miljöministermöte i Bryssel satte EUs miljöministrar press på USA och övriga rika länder inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn. Deras uppmaning löd: sätt upp mål för att minska utsläppen av växhusgaser.

– Detta är viktigt inte minst för USA som ännu inte har givit några besked om vad de tänker göra i form av utsläppminskningar fram till 2020, säger Sveriges miljöminister Andreas Carlgren till Dagens Nyheter.

Hur mycket olika länder ska minska sina utsläpp tycker ministrarna ska bero på BNP, men också på dagens utsläppsnivåer och vilka minskningar som redan gjorts.

Om världen enas om ett avtal i Köpenhamn senare i år lovar EUs ministrar att EUs utsläpp av växthusgaser ska sänkas med 30 procent istället för 20 procent till 2020, med 1990 års nivåer som utgångspunkt.

Ministrarna gav även löftet att hjälpa fattigare länder att minska utsläppen. Förutom de 175 miljarder euro per år som enligt EUs beräkningar krävs för att minska världens utsläpp och hålla uppvärmningen under tvågradersstrecket krävs cirka 23-54 miljarder euro per år för anpassningsåtgärder i utvecklingsländerna. Dock är det oklart exakt hur mycket EU är berett att satsa.

EUs miljöministrar enades även om att de vill koppla EUs utsläppshandelssystem till handelssystem i övriga OECD-länder till 2015.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.