EU-rapport visar kraftig ökning av skogsskador

Klimat En omfattande studie visar att skogsskador i europeiska skogar har ökat kraftigt de senaste 70 åren. Enligt studien bidrar klimatförändringen till att skadorna ökar i omfattning.

EU-rapport visar kraftig ökning av skogsskador
Skogsskador ökar i omfattning enligt en omfattande studie. Foto: Adobe Stock.

Studien har undersökt skogsskador i 34 europeiska länder mellan åren 1950 och 2019. Resultatet visar att virkesförlusterna i genomsnitt ökade med 845 000 kubikmeter varje år.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Den totala mängden virke som i genomsnitt förstörs varje uppgår enligt studien till 80 000 000 kubikmeter, motsvarande det virke som skulle krävas för att bygga Europas högsta träbyggnad – Mjøstårnet i Norge – 15 gånger om.  

Vind orsakar störst skada

Vidare visar studien att kraftig vind stod för nästan hälften av den skadade virkesvolymen och därmed orsakade störst skada. Därefter kommer bränder, som stod för 24 procent av skadorna och på plats tre granbarkborrar som stod för 17 procent av skogsskadorna. Andra störningar, så som torka, frost och hagel, stod för 8 procent av den skadade virkesvolymen.

Enligt studien driver klimatförändringen på trenden, som forskarna beskriver som alarmerande. Trots förbättrade strategier för att hantera bränder motverkas det av stigande temperaturer och kraftiga stormar blir allt vanligare. Samtidigt skapar klimatförändringen alltmer gästvänliga förhållanden för granbarkborrar.  

Rekommenderar omfattande övervakningssystem

Forskarna understryker samtidigt att skogsskador är nödvändiga för skogens hälsa, då det gör att solljus släpps in och att döda träd bidrar till näringsrik jord. Men för stora störningar menar de är skadliga då det hotar viktiga ekosystemtjänster, så som kollagring och viktiga livsmiljöer för djur.

För hantera problemet rekommenderar studien att skogsförvaltare och beslutsfattare planerar för anpassningsstrategier. Bland annat lyfter forskarna behovet att ett omfattande övervakningssystem för att bättre kunna förstå kopplingen mellan klimatförändringen och skogsskador. Ett sådant system skulle enligt forskarna säkerställa att skogarna fortsätter att tillhandahålla viktiga ekosystemtjänster.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.