EU presenterar nya granskningskriterier för taxonomin

Taxonomin EU-kommissionen presenterar nya granskningskriterier för de återstående miljömålen i taxonomiförordningen.

EU presenterar nya granskningskriterier för taxonomin
Foto: Adobe Stock

EU-kommissionen har nu offentliggjort nya tekniska granskningskriterier för de återstående miljömålen i taxonomiförordningen. De nya kriterierna, som för närvarande är öppna för konsultation och feedback från allmänheten, omfattar fyra miljömål.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Det första miljömålet som får ett nytt granskningskriterium är målet om hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser. Det nya granskningskriterieret syftar till att identifiera ekonomiska aktiviteter som är förenliga med en hållbar användning av vatten och marina resurser, och främja investeringar i dessa områden.

Det andra kriteriet handlar om övergång till en cirkulär ekonomi, något som är en av EU:s centrala målsättningar för att minska avfall och främja resurseffektivitet. De nya granskningskriterierna kommer att fastställa vilka ekonomiska aktiviteter som främjar en cirkulär ekonomi, såsom återvinning, återanvändning och förebyggande av avfall.

Sista dagen att lämna synpunkter

Förebyggande och kontroll av föroreningar är det tredje granskningskriteriet. Här kommer de nya granskningskriterierna att innehålla bedömningar av ekonomiska aktiviteter som bidrar till förebyggande och kontroll av föroreningar, såsom minskning av utsläpp och användning av förnybara energikällor.

Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem har också fått ett granskningskriterium och här ska det fastställas vilka ekonomiska aktiviteter som är förenliga med skyddet och återställandet av biologisk mångfald och ekosystem.

Utöver att införa nya granskningskriterier föreslår EU-kommissionen även ändringar i den delegerade förordningen om tekniska granskningskriterier för begränsning och anpassning till klimatförändringar, samt i den delegerade förordningen om upplysningar enligt taxonomin i hållbarhetsrapporter. Syftet med dessa ändringar är att säkerställa att taxonomiförordningen är anpassad till de senaste vetenskapliga rönen och utvecklingen inom området hållbarhet.

Allmänheten och intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på de nya granskningskriterierna till och med den 3 maj.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.