EU-parlamentet vill ta in flyget i utsläppshandeln

EU-parlamentet stöder i en omröstning kommissionens planer på att låta luftfarten ingå i EUs system med utsläppsrätter men efterlyser större minskningar av koldioxidutsläppen. Parlamentet vill dessutom att både intern lufttrafik och flygningar mellan EU och tredje land ska omfattas från 2011 och att 25 procent av utsläppsandelarna auktioneras ut, enligt ett pressmeddelande från EU-parlamentet.

Enligt EU-kommissionens förslag ska flygningar mellan flygplatser inom EU tas med från och med 2011 och flygningar som avgår från och ankommer till EU från och med 2012. Kommissionen föreslår att för perioden 1 januari 2011–31 december 2012 ska det sammanlagda antalet utsläppsrätter som ska tilldelas luftfartygsoperatörer motsvara 100 procent av den historiska utsläppsmängden från luftfartsverksamhet under 2004–2006. Parlamentet vill istället att utsläppsrätterna ska motsvara 90 procent.

Parlamentet vill dessutom ha ett enhetligt datum och anser att 2011 ska gälla både för flygningar mellan flygplatser belägna inom gemenskapens territorium och flygningar som ankommer till eller avgår från flygplatser belägna inom gemenskapens territorium. Kommissionen medger i sitt förslag en rad undantag som testflygningar, räddningsflygningar och skolflygningar, och utesluter dessutom statsluftfartyg, vilket ledamöterna motsätter sig eftersom de anser att regeringarna ska föregå med gott exempel, men undantag för militära flygningar som undantas.

Systemet med utsläppsrätter innebär att en fast procentandel av utsläppsrätterna kommer att fördelas gratis, utgående från ett riktmärke. Parlamentet anser att från och med 2010 ska 25 procent av utsläppsrätterna fördelas genom auktion.

Intäkter från auktioner av utsläppsrätter ska enligt ledamöterna användas till minskning av utsläppen av växthusgaser och anpassning till effekterna av klimatförändringen i EU och i tredjeländer, särskilt i utvecklingsländer, samt för finansiering av forskning och utveckling för motverkan av, särskilt inom luftfartssektorn, och anpassning till klimatförändringen.

Ministerrådet ska nu uttala sig om kommissionens förslag och parlamentets ändringar. Om parlamentets viktigaste krav inte tillmötesgås blir det nödvändigt med en andra behandling.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.