EU-parlamentet vill skjuta på avgaskrav

EU-parlamentet har, i en icke-bindande resolution, röstat för ett bindande avgastak på 125 gram koldioxid per kilometer från 2015.
Sett till år och gram är det mildare än EU-kommissionens ursprungsförslag. Men EU-parlamentet vill i resolutionen att kravet ska klaras utan hjälp av till exempel biobränslen och specialdäck.

Det var för ett år sedan som EU-kommissionen bestämde sig för att genom tvingande lagkrav få bilindustrin att skärpa sig. Bakgrunden är att bilindustrin inte har levt upp till de frivilliga åtaganden de tog på sig i en överenskommelse med EU på 1990-talet.

I våras offentliggjorde EU-kommissionen att den tänkte föreslå en utsläppsgräns på 120 gram koldioxid per kilometer som ett tvingande tak till 2012. Motorförbättringar skulle klara en sänkning till 130 gram och de övriga 10 grammen skulle klaras genom energisnålare däck, luftkonditionering och annan teknik, enligt EU-kommissionen.

Tills nu har EU-parlamentets huvudlinje varit 120 gram från 2012, men efter veckans omröstning så är EU-parlamentets nya linje att tillverkarna ska få längre tid på sig för att klara avgaskraven för nya bilar.

Bara motorutveckling

En majoritet i EU-parlamentet röstade i veckan för en icke-bindande resolution om att biltillverkarna ska få till 2015 på sig att få ned snittutsläppen till 125 gram koldioxid per kilometer. Bland de svenska ledamöterna röstade de borgerliga för att ge biltillverkarna mer tid. Å andra sidan insisterar ledamöterna som röstade igenom resolutionen, enligt ett pressmeddelande från Europaparlamentet, på att begränsningen av utsläpp ska uppnås genom tekniska motorförbättringar. Hopp om mer utbredd användning av biobränsle, nya sorts däck, förbättrade luftkonditioneringssystem ska inte påverka taket.

Ledamöterna insisterar dessutom på att de genomsnittliga utsläppen från och med den 1 januari 2020 inte får överskrida 95 gram koldioxid per kilometer och att ytterligare utsläppsminskningar ned till 70 gram koldioxid per kilometer eller mindre bör uppnås till 2025.

Resolutionen är en indikation på parlamentets inställning när läget blir skarpt våren 2008 då parlamentet ska säga sitt om EU-kommissionens lagförslag om avgaskrav som förmodligen presenteras i en skarp version i december.

Stor besvikelse

Enligt Europaportalen är besvikelsen stor hos de EU-parlamentariker som ville att taket skulle införas tidigare och ge lägre avgasutsläpp.

– De svenska borgerliga partierna i Europaparlamentet vill bromsa utvecklingen mot klimatsnåla bilar. De väljer en lägre ambitionsnivå än både EU-kommissionen och den borgerliga regeringen i Sverige. Förlorare är främst klimatet men även bilköparna som får sämre möjligheter att välja en bränslesnål bil, säger Åsa Westlund, socialdemokratisk Europaparlamentariker till Europaportalen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.