EU-parlamentet vill införa ny strategi för mineraler och metaller

EU Europaparlamentet vill införa en ny EU-strategi för att minska EU:s beroende av importer av mineraler och metaller från länder så som Kina. Parlamentet föreslår exempelvis att mer mineraler och metaller ska återvinnas inom unionen, men frågan om att tillåta gruvdrift i skyddade områden splittrar EU.

EU-parlamentet vill införa ny strategi för mineraler och metaller
Gruvan i Boliden. Foto: Boliden

EU levererar för närvarande endast en procent av råvarorna som unionen behöver till produktionen av vindkraft, solenergi, litiumbatterier, digital teknik och medicinsk utrustning samt endast två procent av råvarorna till robotteknik.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Enligt Europaparlamentet har pandemin visat hur sårbara fraktvägarna mellan Europa och världen är, vilket enligt parlamentet kan påverka EU:s försörjning av kritiska rå material. Det är på grund av detta som parlamentet nu uppmanar kommissionen att lägga fram en ny strategi.

EU-strategin ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter

Under parlamentets möte på onsdagen i Strasbourg, röstade en majoritet av ledmötena för initiativet om att ta fram en strategi för kritiska råmaterial. Parlamentet anser att en strategi behövs för att EU:s klimatomställning inte får gå från ett fossilt beroende till ett beroende av mineraler och metaller.

– EU är idag upp till 100 procent importberoende av många av de metaller och mineral som är kritiska för klimatomställningen, från länder som Kina, Kongo och Indonesien där hållbarhets- och sociala krav är minst sagt låga, förklarar Hanna Stenegren, ansvarig för klimat och energi på branschorganisationen SveMin.

Av de svenska ledamöterna röstade Centern, Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna för förslaget, medan Vänsterpartiets Malin Björk röstade mot och Miljöpartiet samt Sverigedemokraterna la ned sina röster.

”Vore önskvärt med en strategi på EU-nivå”

Fakta

EU-parlamentet uppmanar kommissionen att:

  • Införa en strategi för mineraler och metaller som täcker hela värdekedjan från avfallsinsamling, till produktdesign för återvinning samt materialåtervinning. Samt tar hänsyn till miljön, klimatet och sociala aspekter samt mänskliga rättigheter.
  • Stötta gruvindustrin i omställning till mer miljövänliga energikällor.
  • Starta upp projekt för att gemensamt EU-projekt som syftar till att utforska möjligheterna att anskaffa råvarorna i medlemsländer.
  • Skapa riktade stöd till forskning om återvinningsprocesser.
  • Uppmana EU:s medlemsländer att planera för att kunna uppföra lager av metaller och mineraler.
  • Föreslå minimimål för återvunnet material och särskilda återvinningsmål för viktiga råvaror, samt ett ramverk för övervakning.
  • Dela upp försörjningskällorna för kritiska råvaror för att minska det nuvarande beroendet av ett fåtal länder utanför EU.

Källa: EU-parlamentet

Strategin ska bland annat verka för mer återvinning av metaller och mineraler inom EU samt att utförts möjligheterna för medlemsländer med mycket mineraler och metaller att utvinna mer. Idéen välkomnas av Hanna Stenegren på SveMin.

– Att öka EU:s självförsörjning av dessa metaller och mineral är oerhört viktigt för att klimatomställning ska bli hållbar från grunden, säger Hanna Stenegren, och fortsätter:

– Men vi ser samtidigt hur det i olika lagstiftningar diskuteras kriterier som tvärtom mot kommissionens handlingsplan skulle försvåra möjligheterna för svensk/europeisk gruvnäring, till exempel i taxonomin. Därför vore det önskvärt med en strategi på EU-nivå som tar ett helhetsgrepp i gruvfrågorna.

Frågan om gruvdriften delar EU

En fråga som delar EU och även olika organisationer är frågan om var gruvdrift ska tillåtas för att kunna bli mer självförsörjande. Den gröna partigruppen i parlamentet vill inte att gruvor ska få drivas i skyddade naturområden. Men enligt Hanna Stenegren på SveMin skulle det kunna drabba svenska gruvor hårt.

– I Sverige ligger både huvuddelen av befintliga gruvor och potentialen för att kunna bryta nya kritiska råmaterial som behövs i klimatomställningen i skyddade områden. Ett förbud mot gruvnäring i skyddade områden skulle riskera både befintliga gruvor i Sverige och möjligheterna för hållbar brytning av nya klimatkritiska metaller och mineral, säger hon.

Parlamentets initiativ till en ny strategi är inte på något sätt tvingande, utan det är nu helt och hållet upp till EU-kommissionen att komma med ett lagförslag på området.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.