EU-parlamentet: Upp till 10 års fängelse för miljöbrott

EU Fem procent av den globala omsättningen och upp till tio års fängelse för de ytterst ansvariga, som vd:ar eller styrelseledamöter. Det blir påföljden för miljöbrott enligt det nya miljöbrottsdirektivet som EU-parlamentet nu antagit.

EU-parlamentet: Upp till 10 års fängelse för miljöbrott
Orsakande av stora skogsbränder kan leda till höga straff, enligt EU:s nya miljöbrottsdirektiv. Foto: Adobe Stock.

Utöver strängare straff innebär det nya miljöbrottsdirektivet att listan över vad som räknas som miljöbrott utökas. Det handlar om brott som olaglig timmerhandel, import av invasiva arter, utarmning av vattenresurser, brott mot EU:s kemikalielagstiftning och utsläpp av föroreningar från fartyg.

Särskilt allvarliga brott, som orsakande av stora skogsbränder eller omfattande föroreningar, ska enligt direktivet räknas som ”kvalificerade brott” om det leder till att ekosystem förstörs. I det fallet kan brottet jämföras med ekocid.

För individer – som vd:ar eller styrelseledamöter – kan konsekvenserna av att begå ”kvalificerade” miljöbrott leda till åtta års fängelse, eller tio om de orsakar någons död. Övriga brott kan ge upp till fem års fängelse.

Vad gäller bötesbeloppet kan det uppgå till tre eller fem procent av ett företags årliga globala omsättning, alternativt 24 eller 40 miljoner euro. Enligt direktivet kommer EU-länderna själva bestämma om de vill lagföra ett brott som inte ägt rum på landets territorium.

Direktivet godkändes av EU-parlamentet på tisdagen med 499 röster för, 100 mot och 23 nedlagda röster. Det behöver dock fortfarande ett slutgiltigt godkännande av EU:s medlemsländer i ministerrådet, vilket väntas ske i mars. Om direktivet går igenom har medlemsländerna två år på sig att införliva direktivet i nationell lag.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.