EU överens om storskalig naturrestaurering: ”En grön seger”

Biologisk mångfald Nu har EU:s förhandlare i parlamentet och ministerrådet kommit överens om lagen om storskalig naturrestaurering. Målet är att återställa minst 20 procent av unionens land - och havsområden till 2030.
– Det här är en grön seger, säger parlamentarikern Pär Holmgren (MP) i en kommentar om lagen.

EU överens om storskalig naturrestaurering: ”En grön seger”
EU har nått en provisorisk överenskommelse om storskalig naturrestaurering. Foto: Adobe Stock.

Sent på torsdagskvällen nådde förhandlare i EU-parlamentet och ministerrådet en provisorisk överenskommelse om den omdiskuterade naturrestaureringslagen. Lagstiftarna kom bland annat överens om målet att återställa minst 30 procent av de områden som är i dåligt skick till 2030. Kravet ökar sedan till minst 60 procent 2040 och 90 procent 2050.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Den överenskommelse som nåddes i dag är ett viktigt kollektivt ögonblick. 70 år efter att det europeiska projektet startade behövs en europeisk lag för naturrestaurering för att ta itu med förlusten av biologisk mångfald, sade César Luena, som varit ansvarig förhandlare i EU-parlamentet.

Återställande av våtmarker

Alla medlemsländer måste enligt lagen regelbundet lämna nationella återställningsplaner till kommissionen som visar hur de kommer att leva upp till målen.

I lagen ingår också återställande av våtmarker. Enligt överenskommelsen ska EU-länderna införa åtgärder på 30 procent av den odlingsmark som består av dränerade torvmarker. Vidare enades EU:s lagstiftare om att skogarnas ekosystem ska förbättras, bland annat genom krav på att ytterligare tre miljarder träd ska planteras och 25 000 kilometer vattendrag ska restaureras.

”Det här är en grön seger”

Pär Holmgren (MP) hyllar att lagen nu är så gott som klubbad.

– Det här är en grön seger. Naturrestaurering är nödvändigt för att nå Parisavtalets mål och målen för biologisk mångfald. Den här lagen är ett otroligt viktigt steg i rätt riktning, kommenterar han.

Han uppger samtidigt att han önskat att lagen gick längre och säger att det finns för många kryphål, men menar att det under förhandlingarna skedde en rad viktiga förbättringar.

– Europaparlamentets position var alldeles för svag men i förhandlingarna skedde viktiga förbättringar. Parlamentet tvingades gå med på att torv- och våtmarker ska återställas, och att pengar från den enorma jordbruksbudgeten får användas för att återställa skadad natur. Det var åtgärder som den konservativa majoriteten i parlamentet fick bort, men som nu återigen är inskrivet i lagen, säger han.

Innan lagen träder i kraft måste den för formellt antas av parlamentet och ministerrådet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.