EU överens om första lagen om metanutsläpp – det här är vad som gäller

Klimat Nu har EU:s förhandlare kommit överens om den första lagstiftningen för att minska metanutsläppen inom energisektorn.
– Metan var en blind fläck i vår klimatstrategi. Det är det inte längre, säger miljöutskottets ordförande Pascal Canfin i en kommentar om lagen.

EU överens om första lagen om metanutsläpp – det här är vad som gäller
Foto: Adobe Stock.

Förhandlingarna mellan EU:s ministerråd och EU-parlamentet avslutades sent på tisdagskvällen. Det innebär att den första EU-lagstiftningen för hur metanutsläppen ska minska är så gott som klar. Det som är kvar är att lagen ska godkännas formellt av ministrarna och parlamentet, vilket anses vara en formalitet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Pascal Canfin, ordförande i EU-parlamentets miljöutskott, kommenterar att han är stolt över att man lyckats nå en överenskommelse ”bara några dagar före COP28”.

– Vi har en överenskommelse om EU:s första metanförordning. Det kommer att täcka inhemska utsläpp och import. Metan var en blind fläck i vår klimatstrategi. Det är det inte längre, säger han.

Syftar till att komma åt metanläckage

Metan är en kraftfull växthusgas som står för ungefär en tredjedel av den globala uppvärmningen. Problemet med metan är att en stor del metan läcker ut från bland annat gasnät och industrianläggningar. Kärnan i den nya lagstiftningen är att hindra den typen av läckage genom krav på hur sektorerna för olja, gas och kol, som omfattas av lagstiftningen, ska spåra och reparera källor till metanutsläppen.

Detta ska göras genom en så kallad riskbaserad metod, som utgår från två typer av undersökningar. Den första är mindre noggrann och omfattar större läckage, den andra innehåller större noggrannhet för att hitta små läckor. Reparation eller utbyte av komponenter ska enligt överenskommelsen ske omedelbart efter att en läcka upptäckts.

Krav på att mäta, rapportera och verifiera metanutsläpp

Den nya lagstiftningen ställer också krav på hur sektorerna ska mäta, rapportera och verifiera utsläppen. Den första inspektionen ska enligt reglerna genomföras 21 månader efter förordningen träder i kraft formellt.

Slutligen har EU:s förhandlare också kommit överens om importerad olja, kol och gas. Från och med 2027 måste importörer rapportera data som matchar EU:s standarder. 2030 kommer maximala metanintensitetsvärden börja gälla. Det innebär att EU-importörer inte får köpa in smutsig kol, olja och fossilgas.

Jordbrukssektorn, som står för omkring 53 procent av EU:s metanutsläpp omfattas inte av lagen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.