EU nära utsläppsmål för 2020

Energi EU-länderna ligger bra till när det gäller minskningen av växthusgasutsläpp och är nära det utsatta målet på en 20-procentig minskning till 2020.

En rapport från EEA, EU:s miljömyndighet, visar att målet om att till 2020 minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent från 1990 års nivå närapå nåddes redan förra året. Då låg minskningen på 18 procent.

Utsläppsmålet hänger ihop med två andra energimål, som tillsammans kallas 20/20/20-målen. De övriga två är att 20 procent av energin ska komma från förnybara källor 2020 och energianvändingen ska effektiviseras med 20 procent.

EU-länderna är på god väg även mot målet om förnybar energi, 2011 låg nivån på 13 procent, men när det gäller energieffektiviseringen ser det lite skralare ut, enligt EEA:s utvärdering. Fler insatser behövs göras i medlemsländerna för att få fart på energieffektiviseringen, konstateras i rapporten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.