EU-medborgare önskar fler naturskyddsområden

Biologisk mångfald 9 av 10 EU-medborgare anser att förlusten av biologisk mångfald är oroande och nästan 7 av 10 vill öka mängden naturskyddsområden inom EU. Det visar en ny Eurobarometer-undersökning.

Förlusten av biologisk mångfald med utrotning av djur- och växtarter samt deras livsmiljöer oroar de flesta av EU’s medborgare. Det visar en ny enkätundersökning med 26000 medverkande. Enligt enkäten svarade 78 procent att de redan gör en personlig insats för att skydda den biologiska mångfalden, såsom att köpa ekologiska eller närproducerade produkter.

Idag är 18 procent av EU’s landmassa skyddad genom Natura 2000 och en majoritet av EU-medborgarna – 65 %  av de svarande – tycker att EU bör öka dessa områden.

Tre fjärdedelar av européerna menar att förlusten av den biologiska mångfalden måste stoppas då detta kommer att påverka EU’s ekonomi negativt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.