EU-länderna måste tredubbla klimatåtgärderna

EU-länderna kommer inte att lyckas med en omställning till en fossilfri ekonomi till år 2050. Genomsnittslandet beräknas nå en tredjedel av målen. Det visar en rapport från Världsnaturfonden WWF.

EU-länderna måste tredubbla klimatåtgärderna

– Klimatpolitiken i många EU-länder är lika ineffektiv som kylskåpen var på 1970-talet, säger Magnus Emfel, tillförordnad klimatchef på Världsnaturfonden WWF i Sverige.

Rapporten Climate Policy Tracker for the European Union har tagits fram med hjälp av ett nytt analysverktyg kallat Climate Policy Tracker. Det gör det möjligt att utvärdera effekterna av olika klimatåtgärder. Till 2050 måste utsläppen av växthusgaser minskas med 85-90 procent.

I rapporten har WWF granskat åtgärder inom sex områden – generell klimatpolitik, elförsörjning, förnybar energi, byggnader och transporter. Dessutom har åtgärder inom industrin, jord- och skogsbruk analyserats.

Men det finns stora skillnader finns EU:s länder när det gäller ambitionsnivåer och minskade klimatutsläpp. Och enligt rapporten blir slutresultatet magert.

– EU:s medlemsländer måste gå igenom sina åtgärdsprogram för att bli mer effektiva och bättre på att följa unionens lagar och direktiv. 40 procent av resultaten är beroende av att länderna följer lagstiftningen. Genom att använda bästa möjliga teknik inom alla områden skulle två tredjedelar av målet till 2050 uppnås – dubbelt så bra som nuvarande genomsnitt. Det innebär att alternativen finns men används för dåligt, säger Magnus Emfel.

Sverige når halvvägs

Tyskland, Danmark, Irland och Sverige klarar sig lite bättre än de genomsnittliga EU-landet och Sveriges nuvarande klimatpolitik tar oss halvvägs till målet 2050. WWF uppmanar nu beslutsfattare att dra lärdom av Englands och Irlands långsiktiga klimatstrategier, Tyskland och Danmarks inmatningstariffer och Portugals strategi för sjötransporter. Sverige styrka är tillgång till biobränsle, tidiga satsningar på kraftvärmeproduktion och först med att införa koldioxidskatt 1990.

– Det är uppenbart att också klimatmålet till år 2020 behöver höjas. Varje land spelar stor roll för att samarbetet i EU ska fungera. Och det är i sin tur viktigt för att EU ska framstå som en trovärdig aktör internationellt, avslutar Magnus Emfel.

The Climate Policy Tracker kommer att uppdateras regelbundet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.