EU kräver samordning av energipolitiken

EU-länderna är idag beroende av energiimport, samtidigt som efterfrågan ökar och enregireserverna inom EU minskar. För att säkra EUs energibehov har kommissionen därför lagt fram en grönbok för EUs energipolitik. Tanken är att få en mer samordnad energipolitik som ska vara hållbar, säker och konkurrenskraftig. Kommissionen vill bland annat öka övergången till lågkolsenergi, använda energikällorna mer effektivt och satsa på forskning. Grönboken ska nu diskuteras i de olika medlemsländerna och i Europaparlamentet. Energipolitiken väntas också bli en av de stora frågorna på EU-toppmötet i mars.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.