EU-kommissionen vill dela ut gratis utsläppsrätter

För att industrin inte ska flytta till länder utanför EU vill kommissionen dela ut gratis utsläppsrätter.
– Sämsta tänkbara signaler inför Köpenhamn, säger EU-parlamentarikern Carl Schlyter.

För att få industrin att stanna inom EU vill kommissionen att den ska kunna få upp till 100 procent av sina utsläppsrätter gratis fram till 2020. Parlamentets miljöutskott backade igår upp förslaget om en lista på industrisektorn och närliggande sektorer som kommer att få gratis utsläppsrätter under systemet för utsläppshandel, som ett försök för att förhindra koldioxidläckage.

Sektorer som inte finns med på listan kommer att få en viss del gratis men behöva köpa en allt större del framöver. 2013 kommer de att få 80 procent, 2020 får de 30 procent och 2027 kommer de inte att få några gratis utsläppsrätter.

Inom kraftindustrin kommer utsläppsrätterna att auktioneras ut.

”Miljöutskottet vek sig”

Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, menar att förslaget sänder ut sämsta tänkbara signaler inför klimatmötet i Köpenhamn och att det fanns ett förslag att säga nej till kommissionens förslag.

– Det är tragiskt att en majoritet av miljöutskottet vek sig för trycket från industrin som släpper ut stora mängder koldioxid, säger Carl Schlyter. När man delar ut utsläppsrätter gratis blir det svårare att nå klimatmålen och den förorenande industrin kan göra vinster, så kallade windfall profits, på att sälja utsläppsrätter som man tilldelas gratis.

EUs utsläppshandelssystem är tänkt som ett viktigt instrument för att nå EUs mål att minska växthusgasutsläppen med minst 20 procent till 2020.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.