EU-kommissionen sätter nya miljömål

EU EU-kommissionen offentliggjorde idag sitt förslag till nya miljömål för EU. De nya målen sträcker sig till 2030 och innebär att EU till dess ska ha minskat växthusgasutsläpp med 40 procent, ökat användning av förnybar energi till 27 procent av den totala energianvändningen och blivit mer energieffektivt.

I dagens förslag ingår inget tydligt mål för hur mycket mer effektiv energianvändningen ska blir inom unionen. EU-kommissionen hänvisar till en undersökning om energieffektivitet som ska avslutas senare i år, och skriver att miljömålet kan komma att revideras när den undersökningen är genomförd.

Inga överraskningar

Det nya förslaget till miljömål innehöll få överraskningar och har redan fått kritik från flera håll. Greenpeace skriver i ett pressmeddelande att de hoppades på mycket högre ambitioner: 45, 55 respektive 40 procent. Professor Johan Rockström vid Stockholm Resilience centre ville se ett 40-40-40-mål.

Carl Schlyter (Mp) sitter i EU-parlamentets miljöutskott och skriver på Twitter som reaktion på offentliggörandet att kommissionen har en svag klimat och krispolitik. Christofer Fjellner (M), också i miljöutskottet, skrev att kommissionens förslag är rimligt.

Ett miljömål eller flera?

Utöver diskussion kring procentsatser har mycket av debatten inför dagens offentliggörande handlat om frågan om det är mer effektivt med enbart ett mål, minskade växthusgasutsläpp, eller om det finns fördelar med att ha flera miljömål. Dagens förslag innehåller enbart ett bindande mål för växthusgasutsläpp.

Energibolag i den så kallade Margrittegruppen där bland annat Vattenfall och E.ON ingår har hävdat att vind- och solkraft nu är mogna industrier som inte ska ha specialinriktat stöd eller målsättningar. Margrittegruppen har därför förespråkat ett system med bara ett mål för minskade växthusgasutsläpp och ingen bindande målsättning för mängd förnybar energi inom EU.

Många gröna grupper menar att det pågående stödet till förnybar energi behövs för att driva utvecklingen framåt, och att de största minskningarna av växthusgasutsläpp inom EU har skett just på grund av att förnybar energi har vuxit under de senaste åren. IEA skriver i en rapport från 2011 att ett miljöprogram med fler än ett mål kan göra att dessa stärker varandra.

Beslut i Mars

Kommissionens förslag till miljömål kommer tas upp i Europeiska rådets möte i mars. Om EU antar det bindande målet att reducera utsläppen med 40 procent kan det bli en viktig del av unionens möjlighet att sätta press på andra länder i klimatförhandlingarna i Paris 2015.

Läs EU-komissionens pressrelease här.

Fakta

Vad gäller saken?

De nya miljömålen tar vid efter de gamla så kallade 20-20-20-målen, som innebar att EU skulle minska växthusgasutsläpp med 20 procent (jämfört med år 1990), öka användning av förnybar energi med 20 procent och höja energieffektiviteten med 20 procent fram till år 2020.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter