EU-kommissionen föreslår lag för att återställa naturen

EU EU-kommissionens lagförslag för hur naturen ska kunna återställas och den biologiska mångfalden värnas är här. Bland annat vill kommissionen restaurera våtmarker, återställa reglerade vattendrag och öka biodiversiteten i skogen.

EU-kommissionen föreslår lag för att återställa naturen
Människan ska kunna bruka naturen - men i samklang med den, enligt EU-kommissionens förslag. Foto: StockAdobe

EU-kommissionen har presenterat sitt förslag för att återställa skadad natur, hejda förlusten av biologisk mångfald och minska användningen av växtskyddsmedel. Förslagen är en del av gröna given och ska nu behandlas i EU-parlamentet och ministerrådet.

”Förslaget om en lag om naturrestaurering (Nature Restoration Law) är ett avgörande steg för att undvika ekosystemkollaps” skriver kommissionen i sitt pressmeddelande.

En rad olika ekosystem ingår i lagförslaget, däribland skogar, hav och sötvattensystem. Målet är att reparera 80 procent av de livsmiljöer som idag är i dålig kondition och att återinföra naturen i alla ekosystem, även i jordbrukslandskapet. Minst 20 procent av EU:s land och hav ska omfattas av någon form av restaureringsåtgärd år 2030.

Restaurering inte detsamma som skydd

Kommissionen är tydlig med att restaurering inte är detsamma som att skydda naturen – alla restaurerade områden kommer inte att bli skyddade. Istället handlar det om att kunna använda mark och vatten i samklang med naturen och på ett sätt som ökar den biologiska mångfalden.

Lagen ska sätta upp mål för restaureringsprocessen och även ställa krav på medlemsländerna att agera. Enligt kommissionen finns det pengar avsatta – omkring 100 miljarder euro.

”Efterlängtad lag”

Världsnaturfonden WWF är positiva till förslagen.

– Det är en efterlängtad lag som kan bidra till att vända den negativa trenden för biologisk mångfald. Behovet är stort både i Sverige och i övriga EU. Det är viktigt att regelverket blir ambitiöst och att Sverige stödjer det, säger Emelie Nilsson, sakkunnig policy på WWF, i ett pressmeddelande.

Men organisationen skulle gärna se att EU siktar högre.

–  Vi skulle vilja se skärpningar till exempel kring målet om strömmande vatten och våtmarker samt en tydlig koppling till EU:s fiskeripolitik i restaureringslagen, men som helhet är det mycket välkommet, säger Emelie Nilsson.

Vill minska användandet av kemiska växtskyddsmedel

EU vill även minska användningen av kemiska växtskyddsmedel med 50 procent till 2030 och att förbjuda all använding av pesticider i känsliga områden. Med det menas både skyddad natur och områden där människor vistas, som parker, skolor och idrottsanläggningar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.