EU-ja till omstridd lag om naturrestaurering

EU Vid ett ministermöte i Luxemburg har en majoritet av EU-länderna röstat ja på EU-kommissionens omtalade förslag för naturrestaurering. Sverige, som arbetade fram kompromissen under sitt ordförandeskap, röstade dock nej.

EU-ja till omstridd lag om naturrestaurering
Foto: Adobe Stock/ Regeringskansliet

Vid dagens ministermöte i Luxemburg gav en majoritet av EU-länderna sitt stöd till EU-kommissionens omtalade förslag för naturrestaurering. Förslaget har bland annat som mål att återskapa ängar och våtmarker, genomföra skogsåtgärder och bygga grönområden i städerna. Trots att förslaget fick ett överväldigande stöd, valde Sverige att rösta nej.

Som ordförandeland har Sverige arbetat fram en kompromiss som presenterades vid mötet. Sveriges klimat- och miljöminister, Romina Pourmokhtari (L), uttryckte dock efter omröstningen att ”det är ett viktigt steg för naturen”. Sveriges förhandlare fick också beröm för deras arbete och förmåga att hitta en tillräcklig majoritet för att stödja kompromissen.

Totalt röstade 20 EU-länder ja på förslaget, medan Polen, Nederländerna, Italien och även Sverige röstade nej. Förslaget kommer nu att gå vidare till avslutande kompromissförhandlingar med EU-parlamentet under hösten. Förra veckan misslyckades EU-parlamentets miljöutskott Envi att enas i frågan och valde att skjuta upp sin omröstning till den 27 juni.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.