EU inför miljöavgift på lastbilar

Europaparlamentet har röstat igenom en avgift för lastbilar som släpper ut mycket avgaser. Pengarna ska användas till insatser för att minska miljöpåverkan.

Lastbilar som skapar mycket buller och släpper ut mycket avgaser ska betala vägavgift. Det beslutade Europaparlamentet i förra veckan. Avgiften gäller lastbilar på EUs vägar och blir ett tillägg till den vägavgift som redan betalas genom det så kallade Eurovignette-systemet idag.

Avgiften ska tas ut av de länder som fordonen färdas i, och det är samma länders ansvar att pengarna används för att minska miljöpåverkan. Ju mer koldioxid en lastbil släpper ut per kilometer, desto högre ska avgiften vara.

Europaparlamentet kräver bland annat att inkomsterna från Eurovignette ska öronmärkas och satsas på att utveckla alternativ transportinfrastruktur och miljöstandarder för fordon. Reglerna är inte bindande men medlemsländer som väljer att ta ut Eurovignette-avgiften ska följa gemensamma standarder.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.