EU ger grönt ljus till ny avfallslag

Fram till 2020 ska hälften av hushållsavfallet och 70 procent av bygg- och rivningsavfall återvinnas eller återanvändas, enligt det nya ramdirektivet. Däremot har parlamentet inte enats om mål för förebyggande avfallshantering.

Europaparlamentet har nu fastställt nya mål för återanvändning och återvinning fram till år 2020. Det innebär att medlemsländerna ska vidta åtgärder för att uppnå 50 procent återanvändning och återvinning för hushållsavfall och 70 procent av bygg- och rivningsavfall.

I ramdirektivet för avfall beslutade ledamöterna även att införa en avfallshierarki i fem steg. Tanken är att att förebygga och minska produktionen av avfall och medlemsländerna uppmanas att prioritera enligt denna.

Europaparlamentet vill också minska deponier och förbränning av avfall, men ledamöterna var oense om förbränning av kommunalt avfall. Vid omröstningen beslutades att förbränning av detta avfall kommer att kategoriseras som återvinning i stället för bortskaffande, förutsatt att förbränningen håller en viss nivå av energieffektivitet.

Medlemsländerna ska också tvingas redovisa bindande avfallsförebyggande program, men det blir en framtida fråga för kommissionen att föreslå mätbara mål inom ramen för dessa. Flera ledamöter uttryckte besvikelse över att målen för förebyggande avfallshantering inte fastställdes redan nu.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.