EU på väg att missa 2030-målen – det krävs för att vända trenden

Klimat EU går mot att missa alla klimatmål till 2030. Det spår unionens miljöbyrå som samtidigt pekar ut vad som krävs för att vända trenden.

EU på väg att missa 2030-målen – det krävs för att vända trenden
En ny prognos från EEA visar att EU går mot att missa alla klimatmål för 2030. Foto: Adobe Stock.

Rapporten från EU:s miljöbyrå EEA, visar att medlemsländernas nuvarande insatser inte räcker för att nå unionens klimatmål för 2030, baserat på data från 2022.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Målet om att minska utsläppen av växthusgaser med 55 procent, kommer enligt EEA:s prognos stanna på 48 procent. Likaså gäller målet om att nå minst 42,5 procent förnybar energi till 2030, som enligt prognosen ser ut att landa på 33,1 procent. Även målen för upptagen av växthusgaser i skog och mark samt energieffektiviseringsmålen går mot att missas.

Sverige får topplacering

Av rapporten framgår det att Sverige är det medlemsland som gjort mest för att minska utsläppen av växthusgaser. Enligt prognosen går Sverige mot att minska växthusgasutsläppen med drygt 60 procent till 2030, jämfört med 2005. Det innebär att Sverige ser ut att lyckas med det nationella målet om en 50 procentig minskning.

Prognosen har dock inte räknat med regeringens nya politik, som enligt regeringen själv leder till ökade utsläpp till följd av bland annat sänkt reduktionsplikt. Det innebär att Sverige kan petas ner från förstaplatsen.

Det säger svenska parlamentariker om prognosen

Pär Holmgren (MP), som sitter med i EU-parlamentets miljöutskott, ENVI, kommenterar prognosen till Europaportalen.

– Prognosen bekräftar bara det vi sagt hela tiden. EU:s medlemsländer gör inte tillräckligt. Och missar de målen kommer det stå skattebetalarna dyrt, säger han till mediebyrån.

Jessica Polfjärd (M), som också är parlamentsledamot i miljöutskottet, säger att rapporten visar att unionen gör stora framsteg i det Europeiska klimatarbetet. Men även hon anser att takten behöver öka ytterligare.

– Som ansvarig förhandlare för den nya ansvarsfördelningen som snart träder i kraft, har min prioritet varit att skärpa kraven på alla medlemsländer och alla sektorer. Det är en viktig pusselbit för att nå målen, säger hon enligt Europaportalen.

Det krävs för att vända trenden

I rapporten lyfter också EU:s miljöbyrå vad som krävs för att nå målen. Den ”röda tråden” menar de är att minska beroendet av fossila bränslen genom bland annat kraftfulla åtgärder för energieffektivisering. En annan åtgärd menar de är att renovera gamla byggnader för att göra dem mer energieffektiva samt motståndskraftiga mot klimatförändringarna.

EEA:s tredje rekommendation är att anta en ”ambitiös politik” för ett hållbart livsmedelssystem. Den fjärde rekommendationen är att kraftsamla för ett mer hållbart transportsystem, bland annat genom att få fler att gå, cykla eller åka kollektivt, samt påskynda elektrifieringen av fordonsflottan.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.