EU-förslag får kritik

En gemensam europeisk energipolitik med målet att minska klimatförändringarna, det är huvudtemat i de förslag som Europeiska kommissionen presenterade igår.
– Kommissionen måste sätta tuffa mål och visa att EU verkligen vill vara en föregångare i det globala arbetet, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i SNF, som är kritisk till flera av förslagen.

Förslaget till en sammanhållen energipolitik, som EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso lade fram, ska placera EU i främsta ledet för klimatfrågorna. I mars tas förslaget upp till beslut i Europeiska rådet, där EU-ländernas regeringschefer sitter med.

Tydliga signaler

Huvudingrediensen i det knappa dussinet förslag som presenterades är ett ensidigt åtagande från EU att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent till år 2020, jämfört med 1990 års nivåer. Kommissionen skickar därmed en tydlig signal att de försöker få en internationell överenskommelse till stånd med ännu hårdare nedskärningar av utsläppen.

Förslagen innehåller dessutom en tydlig strävan att EU ska bli mindre beroende av olja och gas. Målsättningen är att minst 20 procent av Europas energi ska komma från förnyelsebara energikällor år 2020. Målen för transportsektorn skärps också, så att minst 10 procent av energin år 2020 ska komma från biobränsle.

Bland de andra förslagen kan man skönja en stor tilltro till teknikens möjligheter att begränsa utsläppen. En satsning på närmare en miljard euro föreslås de närmaste sju åren inom fältet energiteknik och innovation, för att bland annat söka sänka kostnaderna för förnyelsebar energi.

SNF kritiskt

Svenska Naturskyddsföreningen är kritisk till flera av förslagen. Framför allt till att målsättningarna är för lågt satta och till att EU inte tar avstånd från kärnkraft som alternativ för att få ner utsläppen av växthusgaser. Även de föreslagna satsningarna på ”renare” energi från fossila bränslen väcker kritik hos SNF.

– Vi saknar konkreta förslag som sätter ett pris på miljön och gör att marknadskrafterna verkligen arbetar i hållbar riktning, säger Svante Axelsson generalsekreterare i SNF.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.