EU föreslår koldioxidskatt

EU-kommissionens förslag om reviderat energiskattedirektiv öppnar upp för möjligheten att införa koldioxidskatt i samtliga medlemsländer.

Förslaget går i huvudsak ut på att den nuvarande energiskatten delas upp i två komponenter, en del som baseras på koldioxidutsläpp och en annan som baseras på energinnehåll. Detta liknar det upplägg som Sverige har idag, även om EU:s förslag om koldioxidskatt endast är en femtedel av den svenska motsvarigheten. Från svenskt håll är bland annat Svenska Bioenergiföreningens vd Gustav Melin positiv.

– Svebio välkomnar förslaget och hoppas att det kan få stöd från EU:s medlemsländer och EU-parlamentet så att även de sektorer som ligger utanför handeln med utsläppsrätter får ett kännbart pris på koldioxidutsläppen, säger han.

Tanken är att främja miljöanpassade och energieffektiva produkter och undvika konkurrenssnedvridning inom unionen. Kommissionen vill också förenkla för medlemsländer att skapa skattesystem som går från skatt på arbete till skatt på konsumtion. Och åtgärda dagens problem med att de stora utsläppskällorna är lägst beskattade och biobränsle hårt beskattat.

Om förslaget går igenom träder det i kraft 2013. Dock föreslår kommissionen övergångsregler fram till 2023. Förslaget ska nu behandlas i Europaparlamentet och rådet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.