EU drar i bromsen för biobränslen

EU vill begränsa användningen av biobränslen som framställs av grödor som raps och vete och istället satsa mer på biogas från hushållsavfall och alger.

EU drar i bromsen för biobränslen

Europeiska unionen vill införa en gräns för användningen av biobränslen, enligt ett utkast till ett nytt lagförslag. Anledningen är oron för att de är mindre klimatvänliga än vad man först trott och att de konkurrerar med livsmedelsproduktion, uppger nyhetssajten Euroactiv.com.

Förslaget, som först behöver godkännas av EU:s regeringar och lagstiftare, utgör en stor förändring i Europas biobränslepolitik. Förutom ett tak för biobränslen vill man även avsluta allt offentligt stöd till grödor för biobränslen efter 2020. I utkastet till det nya lagförslaget skriver kommissionen att biobränslen endast bör subventioneras om de leder till betydande besparingar av växthusgaser och inte produceras från grödor som används för livsmedel och foder.

Enligt förslaget skulle användningen av biobränslen som framställs av grödor som raps och vete begränsas till fem procent av den totala energiförbrukningen i EU:s transportsektor efter år 2020. För att kompensera den brist som kan uppstå vill Bryssel istället öka andelen biobränslen som framställs av hushållsavfall och alger.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.