nr-logo

Hållbarhet i praktiken

EU är redo för klimatavtal

Idag tisdag, går FN:s klimattoppmöte i Durban in på sin andra dag. Enligt EUs klimatkommissionär Connie Hedegaard är EU redo för ett globalt avtal i Durban. Men fler länder måste ansluta sig.

  • Annons 1

Under de senaste åren har klimattoppmötena följt efter varandra i en strid ström. Nu senast i Köpenhamn och Mexiko. I veckan vänder världen sina blickar mot Durban i Sydafrika där det 17:e klimattoppmötet pågår fram till den 9 december. På plats är deltagare från de 190 länder som är parter i FN:s klimatkonvention.

Ett avgörande beslut är vad som ska komma efter Kyotoprotokollets första åtagandeperiod 2008-2012.

De svåraste frågorna återstår. Vilken rättslig form den slutgiltiga överenskommelsen ska ha och hur världens länder gemensamt ska minska utsläppen ytterligare för att undvika en temperaturökning över två grader. Det krävs kraftiga åtgärder om man ska lyckas med detta. I-länderna behöver exempelvis minska sina utsläpp med 40 procent till 2020 och med hela 80-95 procent till år 2050.

Enligt EU:s klimatkommissionär Connie Hedegaard är EU öppna för en andra Kyotoperiod om vissa krav uppfylls. Bland annat att det finns en rättsligt bindande global ram för klimatfrågor och att det träder i kraft senast 2020. EU vill också ha en eller flera nya marknadsbaserade mekanismer för att främja utvecklingen av en internationell koldioxidmarknad.

Men ett rättsligt bindande avtal i Durban är ingen sannolik utgång. Därför diskuterar man för närvarande olika övergångslösningar. Det är framförallt två parallella spår som står på agendan. Det ena är Kyotospåret med en andra åtagandeperiod för i-länder, men det skulle täcka mindre än en femtedel av världens utsläpp eftersom många länder har valt att inte ratificera Kyotoprotokollet, Det andra spåret är det så kallade konventionsspåret. Den 6e december anländer ministrarna till Durban. Fram till dess arbetar tjänstemän från olika länder med att ta fram ett beslutsdokument som ministrarna kan jobba vidare med. Chefsförhandlare för Sverige är Anna Lindstedt.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.