5 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

EU Veckans viktigaste nyheter inom hållbarhetsområdet på EU-nivå.
✔ SD vill riva upp EU:s klimatpaket
✔ Här är regeringens CSRD-förslag
✔ CSDDD-omröstning ser ut att flyttas fram – igen
✔ Green Claims-direktivet ett steg närmare mål
✔ Så vill miljöutskottet minska matsvinn och textilavfall

5 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda
Läs om veckans viktigaste hållbarhetsnyheter på EU-nivå. Foto: Adobe Stock.

SD vill riva upp EU:s klimatpaket

I en intervju i SVT:s nya program Klimathoppet, som har premiär i mars, säger Sverigedemokraternas EU-parlamentariker Charlie Weimers att SD vill stöpa om EU:s klimatpaket Fit for 55. Klimatpaketet innehåller åtgärder som ska hjälpa unionen att nå målet om att minska utsläppen med 55 procent till 2030, och de sista delarna slutfördes under det svenska ordförandeskapet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Sverigedemokraterna har tidigare varit skeptiska till paketet, men valde i november ändå att ställa sig bakom det. Men nu verkar de alltså svänga.

– Vi kommer att verka för en reformering av ”Fit for 55” under nästa mandatperiod, säger Weimers. Målet är att få EU-parlamentet att verka för att de mest betungande förslagen ses över av EU-kommissionen, säger Charlie Weimers till SVT.

I anslutning till att nyheten presenterades hörde Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) enligt SVT av sig till redaktionen på eget initiativ. I en skriftlig kommentar skriver hon att ”Sverigedemokraternas Swexit-fantasier är destruktiva för svensk ekonomi och svenska företag” och att det är uppenbart att Charlie Weimers ”inte vill sätta Sverige först”.

Läs mer här.

Så vill regeringen implementera CSRD

Miljö & Utveckling har tidigare skrivit om att omkring 1000 företag inte vet om de omfattas av EU:s nya direktiv på hållbarhetsredovisning eller inte. Orsaken har varit att regeringen fortfarande inte kommit med ett besked om hur direktivet ska införlivas i svensk rätt.

Men nu har regeringen kommit med ett bud. I en lagrådsremiss föreslår regeringen att de nya kraven läggs på EU:s miniminivå.

Svenskt Näringsliv välkomnar förslagen, då de innebär mindre administration samt längre implementeringstid för många företag.

”Sammantaget innebär därför de lättnader som regeringen nu föreslår en välbehövlig regelförbättring som kommer att underlätta implementeringen och sänka den administrativa bördan för många företag. Vikten av att de genomförs kan därför inte nog understrykas” skriver Sofia Bildstein-Hagberg, expert inom finansiell rapportering på Svenskt Näringsliv, i ett uttalande.

Läs mer här.

CSDDD-omröstning ser ut att flyttas fram – igen

Dramat om EU:s Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD, fortsätter. Tanken var att den slutliga omröstningen i Coreperer, som är miniserrådets förberedande organ, skulle ske förra fredagen. Men då flera länder började vackla, valde det belgiska ordförandeskapet att flytta fram omröstningen. Det nya budet var att den skulle äga rum idag, fredagen. Men nu ser det ut att skjutas fram ytterligare.

Ami Hedenborg, kommunikatör på researchorganisationen Swedwatch, följer frågan noggrant. I ett mejl till Miljö & Utveckling skriver hon att nästa atkuella datom för omröstningen ser ut att bli den 16 oktober.

Läs mer här.

Green Claims-direktivet ett steg närmare mål

Nu har EU-parlamentets miljöutskott sagt sitt om det så kallade Green Claims-direktivet. På onsdagen röstade ledamöterna igenom lagen med 85 röster för, 2 emot och 14 nedlagda röster. Enligt förslaget behöver företag som gör gröna påståenden skicka dem för förhandsverifiering innan de kan användas, något som inte ska få ta mer än 30 dagar.

Företag som bryter mot reglerna kan, enligt förslaget, uteslutas från upphandlingar, förlora sina intäkter och få böter på minst 4 procent av sin årsomsättning.

– Det är dags att sätta stopp för greenwashing. Vår överenskommelse om denna text stoppar spridningen av bedrägliga gröna påståenden som har lurat konsumenterna alldeles för länge. Det säkerställer också att företag har rätt verktyg för att ta till sig äkta hållbarhetspraxis, säger den maltesiske EU-parlamentarikern Cyrus Engerer, som förhandlat förslaget i en kommentar.

Nästa steg är att EU-parlamentet ska rösta om förslaget.

Läs mer här.

Så vill miljöutskottet minska matsvinn och textilavfall

I veckan röstade EU:s miljöutskott igenom ett förslag för minskat matsvinn, samt en skyldighet för textilindustrin att betala för det skräp den genererar. Reglerna är en del av EU:s ramdirektiv för avfall, som lades fram i juli av EU-kommissionen.

I sitt förslag vill miljöutskottet höja avfallsminskningsmål till 20 procent inom livmedelsbearbetning och tillverkning, samt 40 procent per capita för detaljhandel, mattjänster och hushållsavfall till 2030. Detta jämfört med det årliga genomsnittet mellan 2020 och 2022.

Dessutom vill ledamöterna utöka producentansvaret för aktörer som tillverkar textilier, kläder och skor. Enligt förslaget ska tillverkare stå för kostnaderna för separat insamling, sortering och återvinning. Parallellt med det måste EU-länderna, enligt texten, senast den 1 januari 2025 säkerställa separat insamling av textilier för återanvändning.

Läs mer här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.