5 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

EU Veckans viktigaste nyheter inom miljö – och klimatområdet på EU-nivå.
✔ Centerpartiet: Frys EU-stöd till länder som bryter mot klimatmål
✔ EU-rapport: Sveriges klimathandlingsplan är inte trovärdig
✔ EU överens om rätten till reparation
✔ Kravet: Påskynda implementering av CSRD i svensk lag
✔ Kosmetika- och läkemedelsföretag kan få betala EU:s avlopps-nota

5 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda
EU-parlamentarikern Emma Wiesner (C). Foto: EU-parlamentet/Philippe Stirweiss.

Centerpartiet: Frys EU-stöd till länder som bryter mot klimatmål

Frys EU-stöd till länder som bryter mot bindande klimatmål, på samma sätt som stöd kan dras in vid bristande demokrati. Det anser Centerpartiets styrelse, som nu har spikat sin valplattform inför EU-valet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Det här är ett sätt att visa att klimatfrågan faktiskt är på allvar och att det får politiska och ekonomiska konsekvenser att inte nå målen, säger EU-parlamentarikern Emma Wiesner (C) till Ekot.

Centerpartiets prioriteringar inom hållbarhetsområdet är också att få ett slut på fossila bränslen, fixa transportsystemet säkerställa ett levande hav i Östersjön, förnya jordbrukspolitiken samt se en ökad kompensation till skogs- och markägare som vill bidra till ökad klimat- och miljönytta samt biologisk mångfald.

Rapport: Sveriges klimathandlingsplan är inte trovärdig

Sveriges klimathandlingsplan är inte trovärdig. Det anser organisationen Ecnos, som har granskat EU-ländernas energi- och klimathandlingsplaner, NECP:er.

Enligt granskningen brister Sveriges klimathandlingsplan på flera punkter. Bland annat kritiserar granskningen det faktum att Sverige i sin handlingsplan säger att man vill anpassa den nationella politiken för utbyggnad av förnybar energi, men inte ger några detaljer om hur det ska gå till.

Även Sveriges planer på elektrifiering kritiseras. Sverige lyfter i sin klimathandlingsplan behovet av att elektrifiera industrin, men nämner inte tydliga åtgärder för detta.

I rapporten skriver Ecnos att de preliminära svenska nationella klimatmålen (NECP:er) saknar trovärdighet. Vidare skriver de att klimatmålen fastställdes av den tidigare regeringen, och de nuvarande regeringsbesluten inte återspeglas i den preliminära energi- och klimathandlingsplan som lämnats till EU.

EU överens om rätten till reparation

EU-parlamentet och EU:s medlemsstater i ministerrådet har nått en provisorisk överenskommelse i direktivet om rätten till reparation, även kallat right-to-repair-direktivet. Syftet är att underlätta för konsumenter att välja reparation i stället för att köpa nytt.

Överenskommelsen gäller alla produkter med reparationskrav enligt EU-lagstiftningen, och föreslår en uppsättning av verktyg som ska underlätta reparation.

Bland annat ska konsumenter kunna begära att tillverkare reparerar produkter som tekniskt går att reparera (exempelvis tvättmaskiner, dammsugare eller mobiltelefoner). Förhandlarna vill också att säljarens ansvarsperiod ska förlängas med 12 månader efter reparation av en produkt, samt införa en europeisk onlineplattform för reparation för att underlätta matchningen mellan konsumenter och reparatörer.

1 000 svenska företag vet inte om de omfattas av CSRD

Omkring 1000 svenska företag vet inte om de omfattas av EU:s nya krav på hållbarhetsredovisning, CSRD, eller inte. Anledningen är att direktivet fortfarande inte har implementerats i svensk rätt. Nu kräver Svenskt Näringsliv och revisorernas branschorganisation Far, ett snabbt besked.

Läs mer om det här.

Kosmetika- och läkemedelsföretag kan få betala EU:s avlopps-nota

På måndag slöt EU ett preliminärt avtal om stärkt övervakning av kemiska föroreningar ock ökad behandling av mikroföroreningar i avloppsvatten. Notan vill EU skicka till Europas kosmetika- och läkemedelsproducenter.

– Nu kommer förorenande företag slippa betala, medan sådana som inte förorenar får vara med och dela på notan, säger en kritisk branschföreträdare till Miljö & Utveckling

Läs mer här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.