Ett utsläppsfritt Sverige 2050

Är ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050 en utopi? Det tror inte regeringen som i sommar gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en färdplan mot målet.

Flera myndigheter ska involveras i uppdraget som innebär att Naturvårdsverket ska redovisa hur utsläppen ska minska över tid inom olika sektorer fram till 2050. De ska även analysera behov av långsiktiga förändringar inom olika samhällsfaktorer och föreslå förändringar och nya styrmedel som kan hjälpa på vägen. Dessutom ska de titta på hur internationella marknader för utsläppshandel kan nyttjas. Den 31 januari 2012 ska myndigheten lämna sin delrapport och den 1 december samma år lämnas slutrapport.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.