Ett mer miljöanpassat Mongoliet

Mer miljöanpassade och energieffetiva byggprocesser. Det ska det IVL Svenska MIljöinstitutets nystartade projekt i Mongoliet leda till.

Ett mer miljöanpassat Mongoliet

– Mongoliet upplever för närvarande en byggboom och det finns stora behov av att förbättra dagens praxis, både för att skydda miljön och människors hälsa, säger Åke Iverfeldt, vice vd på IVL.

Projektet är den del av EU:s Switch-Asia-program och ska mobilisera både näringslivet och offentliga myndigheter i Mongoliet. En viktig del i arbetet blir att visa att det finns ekonomiska fördelar av att använda mer miljöanpassade material och tekniker.

Detta ska IVL tillsammans med projektpartnerna Caritas Czech Republik och den mongoliska handelskammaren att bistå byggindustrin med. De kommer också att ta fram ett utbildningsmaterial och hjälpa till att skapa en plattform för utbildning av olika intressentgrupper inom byggsektorn och bland de berörda myndigheterna.

Projektet beräknas hålla på till 2015.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.