Etanolsatsningar har ökat utsläppen

Sveriges gynnande av etanol som drivmedel har inte haft önskvärd effekt. Enligt en ny rapport har satsningarna ökat utsläppen med 20 miljoner ton jämfört med om transporterna hade skett med bensin.

Etanolsatsningar har ökat utsläppen

Satsningarna på etanol som drivmedel ökar de globala utsläppen istället för att minska dem. I alla fall på rimligt lång sikt, enligt Expertgruppen för miljöstudier.

Resultatet kommer från rapporten Etanolens koldioxideffekt och har överlämnats till finansdepartementet. Rapporten är tänkt att ge en överblick av forskningsläget och har författats av professor Sören Wibe, vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

Rapporten ifrågasätts

Anledningen till varför etanolen beräknas ge större utsläpp av koldioxid är bland annat att tillverkningen drar mer energi än bensinproduktion och att orörd mark tas i anspråk vilket frigör mycket koldioxid.

Rapporten har fått Gröna bilister att reagera.

– Den etanol vi använder i Sverige, E85, kommer från verifierat hållbar sockerrörsetanol, odlad över två tusen kilometer sydöst om Brasiliens regnskogar, medan etanolen som låginblandas i bensin huvudsakligen kommer från Norrköping men också är vinrester som annars skulle slängts. Detta bortser Junilistans Sören Wibe från när han sågar all etanolproduktion, säger Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister.

Fakta

Rapporten Etanolens koldioxideffekt

Rapportens förklaringar till etanolens CO2-effekter:

– Den subventionerade infasningen av etanol ger lägre priser på drivmedel, något som leder till en ökning av transporter.

– Tillverkningen kräver mer energi än tillverkningen av bensin.

– När man tar mark i anspråk för etanolodling minskar utbudet på livsmedel och djurfoder, vilket driver upp priserna. Det gör att fler vill odla produkterna och leder i förlängningen till att orörda marker blir odlingsmarker. Det gör i sin tur att koldioxid frigörs och ger en skuld på koldioxid som tar 50-60 år att betala tillbaka.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.