Etanoldrivna lastbilar ska snart rulla på vägarna

Förnybara bränslen Till årsskiftet ska Scanias nya lastbilar med etanolmotor börja säljas. Utsläppen av fossil koldioxid ska minska med upp till 90 procent jämfört med fossilt bränsle, enligt företaget.

Etanoldrivna lastbilar ska snart rulla på vägarna
Gustav Lindh

Scanias nya 13-liters motor som är gjord för att drivas med etanol ska minska utsläppen från bilarna med upp till 90 procent, då räknat med bästa möjliga råvara. Men minst 60 procent blir minskningen ändå med etanolbränslet ED95.

Motorn ska ha samma prestanda som en vanlig dieselmotor för lastbil och klara långa transporter. Utsläppen ska hålla sig inom ramen för klassificeringen Euro 6, eller snarare väl under det, enligt ett pressmeddelande.

– Den är ett viktigt komplement till biodiesel, säger Scanias hållbarhetschef Henrik Dahlsson.

Mer kommer

Till år 2020 kommer även en nio liters etanolmotor för lastbilar.

– Vi räknar med en växande marknad framöver, säger Henrik Dahlsson.

Men just nu är den begränsad, konstaterar han också.

Företaget satsar även på andra sorters hållbara motorer. Förutom etanolbilen tillverkar företaget även lastbilar som drivs på biogas, biodiesel samt hybridbilar för eldrift.

Läs mer: Brist på biodrivmedel hotar

Bränsleleverantören Sekab planerar nu att öka antalet tankställen för ED95, som består av etanol till 95 procent. Resten är tändförbättrare, smörjmedel och korrosionsskydd. Företaget kan inte garantera att tillsatserna också görs av bioråvara.

– Men all vår etanol är förnybar och uppfyller EU:s krav på spårbarhet, berättar Sofia Winternell, affärsutvecklare för ED95 hos Sekab.

Drivmedlet går att använda för vanliga motorer som anpassats, men det är i praktiken för dyrt och krångligt och utvecklingen utgår från att det finns motorer som anpassats till bränslet. Än så länge är det bara Scania som utvecklat en sådan motor för tung trafik.

– Men vi hoppas såklart att fler lastbilstillverkare erbjuder ED95, säger Sofia Winternell.

Etanol störst

Etanol står i dagsläget för merparten av biobränslet till transportsektorn. På senare år har det fått konkurrens av HVO, en syntetisk diesel, som går att använda i vanliga motorer. Men råvaran för HVO är begränsad medan etanolen kan produceras från sådant det finns mer av. Den används ofta som inblandning i bensin, i Sverige 5 procent, men mer i andra länder. Sofia Winternell räknar med fortsatt tillväxt för etanol.

– Vi ser att efterfrågan på alternativa bränslen ökar, säger Sofia Winternell.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.