Etanol som biobränsle kritiseras i remissvar

De övergripande idéerna från Oljekommissionen för att minska oljeberoendet får ett positivt gensvar när kommissionens förslag är ute på remissrunda. Men några konkreta förslag kritiseras hårt uppger Sveriges Radios Ekot som har gått igenom remissvaren.

Kritiken är särskilt skarp när det gäller förslagen om att använda stora områden skogs- och jordbruksmark för att få fram biobränslen som etanol.

Gunnar Öqvist, ständig sekreterare i Kungliga vetenskapsakademin, tvekar inför en sådan politik.

– Det är inte bara vi som är tveksamma där. Det är ju många som framhåller risken att etanolproduktionen egentligen kommer att kräva mer energi än vad man kan få ut ur den etanol man producerar. Här bör man skynda långsamt och tänka sig för väldigt noga så att man inte hamnar i en värre sits än vad man är idag, säger han till Sveriges Radios Ekot.

Uppsala universitet skriver att med dagens teknik skulle produktion av biodrivmedel i stor skala kunna vara ett misstag av historiskt mått. Dessutom konstaterar flera remissinstanser att en ökad odling skulle både minska den biologiska mångfalden och öka övergödningen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.