Etanol i blåsväder

Grön myt, återvändsgränd och kejsarens nya kläder.
Kärt barn har fått många namn i etanoldebatten i svenska medier de senaste veckorna. Tonläget har trappats upp.
Det ena lägret ser etanol som en felsatsning och slöseri med tillgångar, medan förespråkarna håller det för ett viktigt steg i rätt riktning.

Lantbruksforskaren Torbjörn Rydberg drog igång en affekterad debatt med uttalanden i en motorartikel om att etanol som ersättare för petroleumbaserade fordonsdrivmedel är lurendrejeri. De undersökningar han baserar uttalandet på är på intet sätt ny kunskap. De bygger på ett sätt att räkna på energihushållning som innebär att de fossila bränslena får ett försprång av att de geologiska processerna alldeles ”gratis” har upparbetat dem till bränslen med högt energiinnehåll.

Hållbarhet frågasätts

Kärnan i Torbjörn Rydbergs kritik är att det krävs en stor mängd energi från fossila källor för att framställa etanol från jordbruksprodukter. Så pass mycket att det krävs en resursinsats på 90 procent för att kunna plocka ut de resterande tio procenten energi som naturen bidragit med. Detta ska jämföras med fossila drivmedel som ger 3-14 gånger mer energi än som krävs för att ta fram dem.

Åker- och skogbrist

Han menar att de ofördelaktiga energikvoterna för etanolproduktion från jord- och skogsbruksprodukter innebär att dessa biobränslen inte kan betraktas som en energikälla som kan ersätta de fossila bränslena som drivmedel. För att ersätta Sveriges transportsektors energibehov med etanol krävs i storleksordningen 20-25 miljoner hektar skogs- och åkermark, vilket ska jämföras med de tre miljoner hektar åkermark som är tillgängliga i Sverige idag. Dessutom är tjänar både skogsbolag och jordbruk mer på att producera papper, virke och föda av råvarorna istället för att tillverka etanol av dem.

Resurshushållning versus slöseri

Torbjörn Rydberg anser vidare att det är dålig hushållning av jordens begränsade resurser att använda högkvalitativa livsmedel med lågt energiinnehåll till produktion av drivmedel. Dessutom menar han att det är kortsiktigt och ett slöseri med resurser att bygga upp en infrastruktur och subventioner kring ett drivmedel som inte långsiktigt kommer att lösa klimatproblemet. Hans recept är istället energieffektivitet och att använda sig av resurser med hög energikoncentration som till exempel vatten- och vindkraft för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling.

Svaromål från branschen

De som gått i svaromål mot Rydbergs kritik håller med om att åkermarken inte räcker för att ersätta alla oljeprodukter. Däremot ser de en stor potential i utnyttjandet av skogen som råvara och anser att övergången till etanol och biodiesel fortfarande är ett viktigt steg på vägen i avvecklingen av fossil bensin och diesel som drivmedel.

De befarar att Rydbergs sätt att tänka sänder fel signaler till politiker och näringslivet om att fossila bränslen skulle vara bättre än bioenergi.

EU binder koldioxidlöften

I förra veckan beslutade EU om en bindande minskning av koldioxidutsläppen inom EU med 20 procent till år 2020. För att nå det målet menar etanolförespråkarna att det inte finns några egentliga alternativ än att öka användningen av etanol och biodiesel som drivmedel. De konstaterar att det finns en stor efterfrågan på biodrivmedel idag. Då gäller det att smida medan järnet är varmt för att kunna använda den som en bas för de omställningsprocesser som krävs för att få ett hållbart samhälle.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.