Eskilstuna först med högspänningsgenerator

Den 13 mars i år invigde Eskilstuna nya kraftvärmeverk högspännningsgeneratorn Powerformer från Alstrom Power. Inga mellanliggande transformatorer behövs, effektiviteten ökar vid elgenerering. Miljövinsterna är avsevärda.

Powerformer som levererats från Alstrom Power är en högspänningsgenerator för värmeverk.

Det unika med den nya generatorn som nu kommit ut på världsmarknaden är att den kan leverera el direkt utan transformatorer. Det innebär att bränsleförbrukningen blir mindre i samband med elproduktion.

– I och med att det är lägre strömstyrka i generatorn och totalt färre komponenter blir förlusterna mindre, säger Anders Björklund chef för affärsområdet värme på Eskilstuna Energi & Miljö.

Högspänning till nätet

I Powerformer används rund högspänningskabel istället för fyrkantiga kopparskenor vilket förekommer i konventionella generatorer. Högspänning kan därmed gå direkt ut till elnätet utan att transformatorer och mellanspänningsutrustning behövs. I Eskilstuna är högspänningsgeneratorn ansluten till ett ställverk på 136 kV.

– De vinster vi kan uppnå med den prestanda generatorn har, kommer kunden till godo, menar Anders Björklund.

Det han kan se på kort sikt för Eskilstuna Energi & Miljö är att en avsevärd minskning av fossila bränslen kan ske. Det skapar möjlighet att i större utsträckning använda förnybara bränslen. Miljövinsterna blir relativt omgående synliga.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.